Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ekologija delovnih mest
Ekologija delovnih mest

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja  in v podružnicah LJCENG

Dejavnost ekologije delovnih mest obsega:

meritve in pregled ustreznosti kadilnice,

prve meritve in periodični monitoring meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti na delovnih mestih  po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, obsegajo meritve:

toplotnih razmer,

osvetljenosti, 

hrupa, 

vibracij,

kemičnih škodljivosti:

prah (vrste in koncentracije prahu, kontinuirane meritve koncentracij in/ali št. delcev večjih prašnih frakcij sočasno in kontinuirano), 

vlakna (dolžina, premer, število, sestava, rakotvornost),

škodljivi plini in pare (koncentracije, eksplozivnost, trendi, porazdelitve, kontinuirane meritve s takojšnjim odzivom), 

ocena ergonomskih razmer pri delu,

izdelava študij in strokovnih ocen o vplivih obremenitev na delovnih mestih in podlag za odpravo škodljivih vplivov,

strokovne ocene in mnenja za osebno varovalno opremo,

meritve in izračuni optičnih sevanj.

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006