Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ekologija delovnih mest - Meritve in pregled ustreznosti kadilnice
Ekologija delovnih mest

Meritve in pregled ustreznosti kadilnice

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja, kjer vam strokovno in hitro izvedemo pregled in meritve ustreznosti kadilnice.

Kadilnica je zaprt prostor z ločenim prezračevalnim sistemom. Prosto mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor. Kadilnica ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine javnega in/ali delovnega prostor.  Kadilnica mora biti namenjen izključno kajenju, strežba v prostoru ni dovoljena, v prostoru se ne sme uživati hrane in pijače.  Zahteve za tehnično izpolnjevanje ustreznosti kadilnice so podane v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (Uradni list RS, št. 80/2007, 90/2010) in Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-UPB 3, Uradni list RS, št.93/2007).

 

Glavne zahteve so:

Kadilnica je zaprt neprehodne prostor, vrata se morajo samodejno zapirati,

ločen prezračevalni sistem z zmogljivostjo 35 l/s na osebo ob učinkovitosti prezračevanja 1,0 in ob upoštevanju zasedenosti površine poda kadilnice 0,7 m2/osebo,

prezračevalni sistem mora delovati avtomatsko tudi ko zadnja oseba zapusti kadilnico, 

minimalno doseganje podtlaka -5Pa glede na sosednji prostor pri zaprtih vratih kadilnice,

vgrajen merilnik za merjenje podtlaka,

v primeru, da se s tobačnim dimom onesnažen zrak iz kadilnice po prezračevalnem sistemu odvaja skozi druge prostore, mora biti odveden podtlačno.

 

Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora skladnost kadilnice s pogoji iz tega pravilnika dokazuje s tehnično dokumentacijo kadilnice oziroma prezračevalnega sistema, ki mora vsebovati tudi roke, na koliko časa je treba opraviti posamezne vzdrževalne postopke.

Tehnična dokumentacija kadilnice oziroma prezračevalnega sistema mora vsebovati podatke o koncentracijah nikotina, CO, kadmija in alveolarnega prahu ob polni obremenitvi kadilnice, ki se lahko pojavljajo v zaprtem javnem ali delovnem prostoru, kjer se nahaja kadilnica, ali v sosednjih zaprtih javnih ali delovnih prostorih.  Vrednosti snovi ne smejo presegati vrednosti določenih v predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica, mora zagotoviti, da je kadilnica skupaj s prezračevalnim sistemom vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in da ves čas uporabe ustreza določbam Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica.

 

 

Izvajalci:

IVD Maribor:  CEVO-preskusni laboratorij

Zoran Belić, univ.dipl.inž.str.

 Kontakt / povpraševanje:

 

 

IVD Maribor (CEVO)

Zoran BELIĆ

 E-povpraševanje
 02 421 60 30

 031 661 291

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006