Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ekologija in varstvo okolja
Ekologija in varstvo okolja

Dejavnost ekologije in varstva okolja obsega:

izdelava poročil o vplivih posegov na okolje vključno z meritvami ničelnega stanja ter izdelava strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode,ipd.

izdelava strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom,

izdelava revizij poročil o vplivih na okolje,

izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje ali v času obratovanja objekta,

meritve meteoroloških pogojev (smer in jakost vetrov, rože vetrov, temperature in vlažnost zraka, rosišče, zračni tlak, padavine),

izdelava načrtov za ravnanje z odpadki,

izdelava varnostnih poročil za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006