Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Gradbena fizika - Izdelava elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah
Gradbena fizika

Izdelava elaborata in izkaza zaščite pred hrupom v stavbah

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja.

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah vsebuje opis rabe stavbe v skladu s predpisom o enotni klasifikaciji vrst objektov, podatke o ocenjeni ali dejanski ravni zunanjega hrupa in navedbo projektnih vrednosti zvočne izolacije ali ravni hrupa v stavbi. Za vsak sklop zunanjih in notranjih ločilnih elementov se opravi izračun, pri čemer se izbere tiste značilne prostore in konstrukcije, kjer je pričakovati največji prenos zvoka. V izračunu morajo biti upoštevani tudi vsi morebitni preboji in druge zvočne oslabitve. Elaborat mora vsebovati izračune, s katerimi se dokaže ustreznost zaščite pred hrupom iz 4. člena Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/2012) in Tehnične smernice za graditev TSG-1-005:2012.

V obrazec Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah mora biti vnesen povzetek iz elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Izpolnjeni obrazec mora biti v času gradnje dosegljiv na gradbišču za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora.

 

Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, dopolnjen s podatki iz drugega odstavka 12. člena Pravilnika, je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kakor je ta določen v ZGO-1.

 

 

Izvajalci:

IVD Maribor:  CEVO-preskusni laboratorij

Zoran Belić, univ.dipl.inž.str.

 Kontakt / povpraševanje:

 

 

IVD Maribor (CEVO)

Zoran BELIĆ

 E-povpraševanje
 02 421 60 30

 031 661 291

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006