Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Gradbena fizika - Meritve izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom
Gradbena fizika

Meritve izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja.

Pri večstanovanjskih stavbah in zahtevnih stavbah, z izjemo trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti ter prevzgojnih domov, zaporov in vojašnic, mora izvajalec pred tehničnim pregledom zagotoviti izvedbo meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornik. Z meritvami se preveri skladnost izvedene zaščite pred hrupom z zahtevami Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/2012) na način iz tehnične smernice TSG-1-005:2012 ter se izpolni del »Izmerjene vrednosti« v Izkazu o zaščiti pred hrupom v stavbah iz tretjega odstavka 10. člena pravilnika.

 

Meritve zvočne izolirnosti izvajamo po zahtevah standarda SIST ISO 140-4 za določanje zvočne izolirnosti gradbenih konstrukcij sten in tal pred zvokom po zraku, SIST ISO 140-7 za določanje zvočne izolirnosti pred udarnim zvokom in SIST ISO 140-5 za določitev izolirnosti fasadne konstrukcije ali posameznega fasadnega elementa.

 

Pogoj za izvajanje meritve je dokazovanje usposobljenosti z akreditacijo. IVD Maribor p.o. imamo akreditirane številne postopke za merjenje zvočne izolirnosti podane v akreditacijski listini LP-053.

 

 

Izvajalci:

IVD Maribor:  CEVO-preskusni laboratorij

Zoran Belić, univ.dipl.inž.str.

 Kontakt / povpraševanje:

 

 

IVD Maribor (CEVO)

Zoran BELIĆ

 E-povpraševanje
 02 421 60 30

 031 661 291

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006