Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Gradbena fizika - Meritve zrakotesnosti
Gradbena fizika

Meritve zrakotesnosti

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja.

Zrakotesnost objekta preverjamo s t.i. Blower door testom. Pri preverjanju zrakotesnosti ugotovimo, kje v konstrukciji so netesnosti, skozi katere vstopa zrak. Za zmanjšanje skupnih toplotnih izgub zgradbe je bistvenega pomena zmanjševanje ventilacijskih izgub, ki nastanejo zaradi uhajanja zraka skozi slabo tesnjena okna in vrata ter skozi netesna mesta v sami konstrukciji. Istočasno zaščitimo objekt pred hudimi poškodbami konstrukcije, ki jih povzroči uhajanje toplega in vlažnega zraka skozi netesna mesta ovoja stavbe.

 

Naprava se namesti na vhodna vrata ali okno, nato se z njo vpihuje zrak v hišo tako, da dosežemo nadtlak +50Pa. Ko je dosežena razlika tlaka +50 Pa med objektom in okolico, se izmeri količina zraka skozi merilno progo, ki ga moramo konstantno vpihovati. Zatem se sistem obrne tako, da iz objekta odvajamo zrak ter s tem dosežemo stanje podtlaka v objektu napram okolici. Postopek merjenja pretoka zraka protokoliramo pri tlačni razliki -50Pa med objektom in okolici.

 

Po Pravilniku o učinkoviti rabe energije (Uradni list RS, št. 52/2010) in Tehnično smernico TSG-1-004:2010 o učinkoviti rabi energije, zračna prepustnost stavbe ali njenega dela brez mehanskega prezračevanja, merjena po standardu SIST EN 13829, ne sme presegati 3 (h-1) izmenjav zraka na uro (pri tlačni razliki 50 Pa). V stavbah z vgrajenim sistemom mehanskega prezračevanja z več kot 0,7 (h-1) kratno izmenjavo zraka, računano z Ve, zračna prepustnost ne sme presegati 2 (h-1) izmenjavi zraka na uro (pri tlačni razliki 50 Pa). Pri pasivnih hišah mora biti dosežena zrakotesnost pod 0,6 h-1.

 

 

Izvajalci:

IVD Maribor:  CEVO-preskusni laboratorij

Zoran Belić, univ.dipl.inž.str.

 Kontakt / povpraševanje:

 

 

IVD Maribor (CEVO)

Zoran BELIĆ

 E-povpraševanje
 02 421 60 30

 031 661 291

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006