Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen

Dejavnost se izvaja v Centru komisijskih pregledov in v podružnicah LJ, CE, NG

 

IVD izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti in revizije ocen tveganja, v skladu z 14. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja.

 

 

Ocene tveganja in revizije ocen izvajamo s pomočjo našega računalniškega programa in lastne metode oziroma po postopkih, ki smo jih pripravili sami ter v kombinaciji z SME metodo pri večjih firmah ali brez pri manjših. Sama računalniška obdelava omogoča lažjo in hitrejšo izdelavo revizij ocen. Navedeni program tudi prodajamo oziroma ponujamo v najem.

 

 

Več o programu (dokument:  CKP-1_ program za vodenje evidenc iz varnosti pri delu in izdelavo ocen tveganja oziroma revizij ocen).

Dejavnost izdelave Izjave o varnosti z oceno tveganja obsega:

Izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izdelavo revizij ocen tveganja

 

Izjave o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen izdelujemo s pomočjo našega računalniškega programa. Vsebina je usklajena s Pravilnikom o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur.list RS št.30/00) in zajema:

Splošni del, ki zajema:

splošne podatke

podatke o obstoječem stanju

analizo in oceno zbranih podatkov

ukrepe za zmanjšanje ravni tveganja

zaključek

Priloge, ki zajemajo:

ocenjevanje tveganja po organizacijskih enotah, ki zajema:

podrobnejši opis tehnoloških postopkov in delovnih prostorov

ocenitev tveganja po posameznih ali grupah delovnih mest (ADM obrazci)

ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z odgovornimi osebami in roki

predloženo dokumentacijo

oceno tveganja s prilagojeno SME metodo pri večjih podjetjih

ostale priloge (organigram podjetja,..)

 

 

V primeru izdelave revizije ocene tveganja se upoštevajo vse spremembe na področju zakonodaje, vsa priporočila in mnenja inšpekcijskih služb, vse naše izkušnje pri izdelavi ocen ter vse spremembe, ki so se zgodile pri vas v času od izdelave prejšnje ocene tveganja.

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006