Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Meritve emisij in imisij snovi v zrak
Meritve emisij in imisij snovi v zrak

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja

 

Meritve emisij in imisij snovi v zrak izvajamo po  akreditiranem postopku.

Dejavnost meritev emisij in imisij snovi v zrak obsega:

prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak,

izdelava letnih poročil o emisiji snovi v zrak,

meritve imisijskih koncentracij škodljivih snovi v zrak,

modeliranje disperzije onesnaženosti zraka v okolje,

vonjave v okolju.

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006