Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi meritev - meritve hrupa
Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi meritev - meritve hrupa

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja in Podružnici CE

 

Meritve hrupa izvajamo po  akreditiranem postopku.

Ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom na podlagi meritev poteka v skladu s standardom SIST ISO 1996-1,2. Pri tem morajo biti izpolnjene zahteve podane v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/2008) in Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010). Meritve se lahko izvajajo kot kratkotrajne za vire hrupa, katerih raven je stalna ali kot dolgoročne kontinuirane 24 urne. Na podlagi kratkotrajnih meritev se kazalci hrupa izračunajo na podlagi obratovalnih značilnosti posameznega vira medtem, ko se pri dolgoročnih meritvah hrupa celotna obremenitev izračuna neposredno iz povprečnih urnih ekvivalentnih vzorcev. Pri tem imamo na razpolago merilno opremo z modulom snemanja zvoka, tako da je možno celoten vzorec z izmerjenimi ravnmi hrupa tudi kasneje predvajati in analizirati.

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006