Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi računskih metod - modeliranje hrupa
Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi računskih metod - modeliranje hrupa

Dejavnost se izvaja v Centru za ekologijo in varstvo okolja.

 

Ocenjevanje hrupa z računskimi metodami izvajamo po  akreditiranem postopku in obsega:

ocenjevanje hrupa industrijskih obratov,

ocenjevanje hrupa cestnega prometa,

ocenjevanje hrupa železniškega prometa.

Ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom na podlagi računskih metod izvajamo po zahtevah standarda SIST ISO 9613-2 za industrijo, delež obremenitve kot posledice cestnega prometa na območju posega ovrednotimo po zahtevah standarda XPS 31-133 ter železniškega prometa po zahtevah standarda RMR. Vhodne podatke zvočne moči posameznih industrijskih naprav izmerimo in določimo na podlagi predpisanih standardov SIST EN ISO 3744, 3746 in 8297, strokovno usposobljenost dokazujemo v akreditacijski listini LP-053. Zanesljivost računskega modela preverimo z meritvami na terenu v skladu z določili standarda SIST ISO 1996-1,2. V IVD Maribor p.o. izvajamo tudi ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom zaradi cestnega prometa z računsko metodo v skladu z določili predpisanega standarda XPS 31-133 in železniškega prometa po zahtevah standarda RMR.

Za vse tri računske metode imamo pridobljena pooblastila Ministrsta za okolje in prostor na podlagi akreditiranih postopkov podani v akreditacijski listini LP-053.

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006