Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Požarna varnost
Požarna varnost

Dejavnost se izvaja v Centru požarne varnosti in podružnicah LJ, CE, NG

Na področju požarne varnosti izvajamo sledeče:

Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom

Pregledi tehnične dokumentacije z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji

Pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji

Izdelava študij, zasnov in izkazov požarne varnosti

Izdelava ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izdelava ocen požarne ogroženosti

Izdelava požarnih redov in požarnih načrtov

Izdelava evakuacijskih načrtov

Izdelava vseh vrst strokovnih mnenj s področja varstva pred požarom 

Izdelava varnostnih poročil in zasnov zmanjšanja tveganja za okolje

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006