Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Pregledi in preizkusi (kontrola) opreme pod tlakom
Pregledi in preizkusi (kontrola) opreme pod tlakom

Dejavnost se izvaja v Centru tehničnih pregledov

 

Preglede in preskuse (kontrolo) opreme pod tlakom izvajamo skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Energetskim zakonom in Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom. Smo prvi v Sloveniji, ki imamo pregledovanje opreme pod tlakom akreditirano. Glede na vrsto tin lastnosti opreme pod tlakom izvedemo kategorizacijo opreme pod tlakom in nato glede na razvrstitev opreme po akreditiranem ali neakreditiranem postopku spodaj naštete aktivnosti.

Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti:

Imenovani organ za periodične preglede opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti

Uvodne preglede

Kategorizacije opreme pod tlakom

Vodenje evidence o opremi pod tlakom

Prijava opreme na ministrstvo

V sodelovanju z ministrstvom določanje evidenčnih številk opreme pod tlakom

Odobritev kataloga ukrepov za opremo pod tlakom

Uvrstitev opreme pod tlakom v ustrezni program pregledov

Opravljanje periodičnih pregledov skladno s programom npr.

Zunanji pregled

Notranji pregled

Tlačni preskus

Opravljanje izrednih pregledov

Opravljanje pregledov pred ponovnim obratovanjem

Pregledi in preskusi varnostnih ventilov in manometrov

 

 

Oprema pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti:

Pregledi in preskusi pred obratovanjem

Pregledi in preskusi med obratovanjem (periodične kontrole)

Kontrola tlačno varnostne opreme (manometri in  varnostni ventili)

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006