Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite
Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite

Dejavnost se izvaja v Centru požarne varnosti

 

Na področju aktivne požarne zaščite izvajamo:

Preglede in preskuse sistemov aktivne požarne zaščite

 

Pri čemer si mora zavezanec pridobiti potrdilo za naslednje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite:

naprave za javljanje požara, vključno z morebitnim požarnim krmiljenjem in daljinskim

prenosom signalov do sprejemnika

stabilne naprave in napeljave za samodejno ali polsamodejno gašenje s plinastimi

tekočimi ali prahastimi gasili

naprave za protipožarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem

ventilske postaje s samodejnim ali polsamodejnim krmiljenjem polnjenja suho-mokrih

hidrantnih napeljav

črpalne postroje, namenjene izključno za gašenje ali hlajenje z vodo, razen tipskih črpalnih blokov za napajanje notranjih hidrantnih omrežij

sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je odpiranje samodejno ali polsamodejno z daljinskim krmiljenjem

naprave za javljanje in gašenje letečih isker v transportnih cevovodih

vgrajene naprave za javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku, vključno z morebitnim krmiljenjem in daljiskim prenosom signalov do sprejemnika

varnostno razsvetljavo v objektih, predvidenih za zbiranje 50 ali več ljudi, ali nastanitvenih oziroma prenočitvenih objektov s 30 in več ležišči

sprinkler sistemi za gašenje

sistemi gašenja z vodno meglo (suhi, mokri, sistemi s predaktiviranjem)

pršilni sistemi na vodo hlajenje

sprinkler sistemi z dodatki penila

sistemi gašenja s peno (lahko, srednje težka in težka pena)

izvori vode za stabilne sistema za gašenje ali za oskrbo z vodo za gašenje (črpalke in rezerva vode)

razen tipskih črpalnih blokov za napajanje notranjih hidrantnih omrežij

stabilni gasilni sistemi s suhimi kemičnimi gasili

stabilni gasilni sistemi z mokrimi kemičnimi gasili

gašenje s halogeniziranimi ogljikovodiki

gašenje z internimi plini

gašenje s CO2

gašenje z aerosoli

požarna vrata z električno nadzornim sistemom zapiranja ter požarne in dimne lopute

varnostna razsvetljava v objektih, predvidenih za zbiranje 50 ali več ljudi (merilo je standard za število oseb, ki so potencialno lahko prisotne v prostoru glede na namembnost po smernicah TSG-1), ali nastanitvenih oziroma prenočitvenih objektih s 30 in več ležišči. Varnostna razsvetljava mora imeti potrdilo o brezhibnem delovanju za celoten objekt, ki je v obratovanju in preverjeno dostopnost evakuacijskih poti do izhoda na prosto

sistemi za nadzor in kontrolo dima

požarna dvigala - varnostna dvigala = gasilska dvigala

sistemi za vzpostavljanje nadtlaka (varnostna stopnišča, predprostori, varnostna dvigala)

alternativni oziroma posebni sistemi aktivne požarne zaščite (eventuelni novi sistemi ali izkoriščanje tehnoloških možnosti za gašenje: npr. gašenje s paro pri papirnih strojih ipd.)

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006