Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Kazalo strani
Kazalo strani
O podjetju
IVD Maribor
Dejavnost / Centri
Pogoji poslovanja
Akreditirani postopki
Zgodovina
Vizija, poslanstvo, vrednote
Osebna izkaznica
Zaposleni
Struktura organizacije
Iščemo sodelavce
Obiščite nas
Dejavnosti
Požarna varnost
Eksplozijska varnost
Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite
Zaklonišča
Prevozi nevarnega blaga v cestnem prometu (ADR kontrola vozil)
Pregledi in preizkusi (kontrola) dvigal
Pregledi in preizkusi (kontrola) opreme pod tlakom
Pregledi in preizkusi delovne opreme
Pregledi in preizkusi žičniških naprav
Meritve el. zaščit in drugih veličin
Strokovni delavec za varnost pri delu
Izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen
Tehnični pogoji za poslovne prostore
Koordinator za VPD na gradbiščih
HACCP in zdravstveno tehnični pogoji
Program za vodenje evidenc in izdelavo ocene tveganja
Ekologija in varstvo okolja
Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi meritev - meritve hrupa
Ocenjevanje hrupa v okolju na podlagi računskih metod - modeliranje hrupa
Meritve emisij in imisij snovi v zrak
Ekologija delovnih mest
Gradbena fizika
Strokovno svetovanje
Usposabljanje na različnih področjih
Organizacija posvetov
Prodaja (Prodajni katalog)
Centri
Center požarne varnosti - kontrolni organ tipa A
Center tehničnih pregledov - kontrolni organ tipa A
Center komisijskih pregledov
Center za ekologijo in varstvo okolja - preskusni laboratorij
Center za izobraževanje in publicistiko
Podružnice
IVD Maribor
Podružnica Ljubljana
Podružnica Celje
Podružnica Nova Gorica
Za medije
Vizitka
Reference
Požarna varnost
Varnost strojev in naprav
Varnost in zdravje pri delu
Varstvo okolja in ekologija
Usposabljanje
Sistem kakovosti
Zakonodaja
Požarna varnost
Varnost strojev in naprav
Varnost in zdravje pri delu
Varstvo okolja in ekologija
Usposabljanje
Prodajni katalog
Vse na enem mestu
Samolepilne etikete
Opozorilne table
Zakaj smo boljši
Princip dela - potek izvedbe projektov
Strokovnost zaposlenih
Reference
Svetujemo
Strokovne informacije
Novosti na področju zakonodaje
Skrb za varnost, zdravje in okolje
Pogosta vprašanja
Ceniki
Obrazci
Povpraševanje
Vizitka
Kontakt
Kazalo strani
Arhiv novic
Pohvale in pritožbe
Koristne povezave
O avtorjih
Iskanje
Zasebnost
 
Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006