Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Dejavnosti - Usposabljanje na različnih področjih
Usposabljanje na različnih področjih

Dejavnost se izvaja v Centru za izobraževanje in publicistiko in v podružnicah  LJ, CE, NG

 

Pri nas izvajamo sledeče izobraževalne programe:

Usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu za električarje - nizka in visoka napetost

[PDF]
[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za delavce iz varnosti in zdravja pri delu, ki upravljajo lahko gradbeno mehanizacijo

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavcev za delo z eksplozivi - izvajalci ognjemetov

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Obnovitveno usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in za osebe, ki pri prevozih sodelujejo

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Osnovno usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in za osebe, ki pri prevozih sodelujejo

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Specialistično usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cisternah

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za strojnike centralnega ogrevanja

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za strojnike klimatizacije in prezračevanja

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za strojnike kompresorskih in hladilnih naprav

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za varno in zdravo delo monterjev in vzdrževalcev plinskih instalacij in naprav

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki pri delu uporabljajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin in druge pline

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje odgovornih oseb (svetovalcev), ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavca za varstvo pred požarom

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje delavcev, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje odgovornih oseb (svetovalcev), ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Pripravljalni seminar za strokovni izpit iz varstva pred požarom

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za koordinatorje na začasnih in premičnih gradbiščih

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za varnostne svetovalce za prevoz nevarnega blaga (osnovno, obnovitveno)

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje za svetovalce za nevarne snovi

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

Usposabljanje iz andragoško pedagoških znanj za strokovne delavce

[PDF]

[PRIJAVNICA - NAROČILNICA]

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006