Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Prodajni katalog - Samolepilne etikete - Nevarne snovi
Samolepilne etikete

Skupine NEVARNE SNOVI

Karton nevarnosti
Šifra: 4015

Dimenzije: veliki 15 x 20 cm
Šifra: 4015
Dimenzije: mali
10 x 14 cm

 

Jedko
Šifra: 1117

Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Eksplozivno
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Vnetljivo
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Oksidativno
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Plini pod tlakom
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Strupeno
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Akutna strupenost, dražilno
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Preobčutljivost dihal, specifična strupenost
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Okolju nevarno
Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm
Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

 

Nevarne snovi in zmesi

PLAKAT
Dimenzije: 85 x 60 cm
PLASTIFICIRAN
Dimenzije: 60 x 42 cm

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006