Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Svetujemo - Novosti na področju zakonodaje - Varstvo okolja in ekologija
Novosti na področju zakonodaje

Varstvo okolja in ekologija

Splošno

Zakon o varstvu okolja, ZVO-1-UPB1, Uradni list RS št. 39/2006.

Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 78/2006.

 

Odpadki

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uradni list RS št. 32/2006.

 

Ekološke preiskave delovnih mest

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu, Uradni list RS št. 7/2001, 17/2006.

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006