Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Svetujemo - Pogosta vprašanja - Usposabljanje
Pogosta vprašanja

1. Kakšni so pogoji za opravljanje strokovnega izpita za varnost in zdravje pri delu?

 

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu je  namenjen osebam, ki bodo opravljale strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu za delodajalce. Pogoji, ki se zahtevajo od kandidatov so za splošni in posebni del strokovnega izpita najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev glede smeri in stopnje izobrazbe za posebni del izpita lahko opravlja samo splošni del.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199617&dhid=33610

 

2. Ali je potrebno posebno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, če pri svojem delu uporabljam nevarne snovi?

 

Najprej je potrebno odgovorit na vprašanje ali delate z nevarnimi snovmi v zaprti embalaži ali prihajate neposredno v stik z njimi. V kolikor delate z nevarnimi snovmi izključno v zaprti embalaži potem ni predvideno posebno usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne snovi. V koliko pa prihajate pri svojem delu v neposreden kontakt z nevarnimi snovmi pa je predvideno posebno usposabljanje po posebnem programu.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200122&dhid=7767

 

3. Kolikšna je veljavnost potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami?

 

Veljavnost potrdila je eno leto.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200122&dhid=7767

 

4. Kaj je ADR certifikat?

 

ADR certifikat je mednarodno priznana licenca za prevoze nevarnega blaga v cestnem prometu. Potrebuje jo voznik, ki bo prevažal vse vrste nevarnih snovi redno ali pa občasno, ali pa pri prevozu le teh sodeluje. Z opravljenim osnovnim tečajem lahko vozniki prevažajo vse vrste nevarnih snovi razen nevarnih snovi razreda 7 (radioaktivne snovi) do skupnega volumna tovora 3000 l ene vrste nevarne snovi.

 

5. Pred kratkim sem zamenjal službo. Zaposlen sem bil kot hišnik. Pri novem delodajalcu bom opravljal dela viličarista. Ali potrebujem kakšno posebno usposabljanje za opravljanje takega dela?

 

Kakšno usposabljanje potrebujete določi delodajalec na osnovi izdelane ocene tveganja za delovno mesto na katerem se boste zaposlili. Vsekakor pa je potrebno, da vas delodajalec pouči o nevarnostih, ki ste jim izpostavljeni na delovnem mestu ter z ukrepi za zmanjšanje tveganj za nastanek poškodbe pri delu. Ob izpolnjevanju formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki jih določi delodajalec (smer in stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, ipd) vas lahko delodajalec napoti tudi na posebna usposabljanja, kjer pridobite potrebna znanja in veščine za opravljanje dela in nalog za konkretno delovno mesto. Vsekakor pa je potrebno, da vas delodajalec pouči in usposobi za varno in zdravo delo na delovni opremi, ki predstavlja povečano tveganje.

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2004101&dhid=71775 

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006