Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Svetujemo - Pogosta vprašanja - Varnost strojev in naprav
Pogosta vprašanja

Varnost strojev in naprav

Delovna oprema

1. Postavili smo nov stroj. Ali mora IVD opraviti pregled in preskus pred uporabo ali je prvi pregled šele po 36 mesecih?

Predpisi jasno določajo, da se mora prvi pregled namestiti po namestitvi in pred prvo uporabo. IVD pregleda pravilnost namestitve delovne opreme, navodila za varno delo, opremljenost z opozorili, ...

 

2. Delovno opremo, ki smo jo kupili je opremljena z oznako CE in ima priloženo izjavo o skladnosti. Ali moramo kljub temu opraviti pregled in preskus delovne opreme?

Da.

 

3. V navodili za delovno opremo nič ne piše o pogostosti periodičnih preskusov in pregledov. V kakšnih časovnih intervalih moramo izvajati preglede?

Predpisi pravijo, da je za interval periodičnih pregledov potrebno upoštevati navodila proizvajalca. V kolikor navodil ni se delodajalec odloči za roke pregledov, ki pa ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

 

4. Delovno opremo zelo redko uporabljamo (cca. 5x na leto). Ali lahko preglede take delovne opreme opravljamo vsakih 5 let?

Ne, najdaljši dopustni rok je 36 mesecev.

 

5. Ali lahko izvedemo predelavo na delovni opremi?

Da, vendar je potrebno upoštevati, da ob spremembah karakteristik in/ali lastnosti delovne opreme prevzamete vlogo in s tem tudi odgovornosti proizvajalca. Potrebno je izdelati tehnično mapo za tako delovno opremo, izdelati oceno tveganja,  izjavo o skladnosti in na sredstvo za delo namestiti oznako CE...

 

Dvigala - lifti

1. Na liftu želim izvesti modernizacijo. Ali moram upoštevati zahteve predpisov iz časa gradnje lifta ali trenutno veljavne predpise?

Za dele dvigala, ki jih boste zamenjali/modernizirali velja, da morajo izpolnjevati zahteve trenutno veljavnih predpisov, celotno dvigalo pa najverjetneje ne bo izpolnjevalo zahtev za nova dvigala.

 

2. Ali lahko na staro dvigalo zaradi zamenjave pokvarjene varnostne naprave (lovilna naprava) vgradimo originalni nadomestni del?

V dvigala se lahko vgrajujejo samo varnostne naprave, ki jim je priložen ES certifikat o skladnosti, ki ga je izdal priglašeni organ. V kolikor ima vaša varnostna naprava tak certifikat se sme vgrajevati sicer pa ne.

 

3. Dvigalo redko uporabljamo. Ali potrebujemo vzdrževalca, skrbnika in reševalca iz dvigala?

Da. Pravilnik o varnosti dvigal predpisuje obveznosti lastnika ne glede na frekvenco uporabe dvigala.

 

Oprema pod tlakom

1. Ali moram z organom za periodične preglede opreme pod tlakom skleniti pogodbo?

Da. To velja za opremo pod tlakom, ki se uvrsti v visoko stopnjo nevarnosti. Za opremo, ki spada v nizko stopnjo to ni obvezno je pa zaželjeno saj na ta način organ skrbi za vse preglede in preskuse v predpisanih rokih in o teh obvešča uporabnika opreme.

 

2. Vsi organi za periodične preglede nimajo akreditacije. Ali lahko kljub temu opravljajo to dejavnost?

V prehodnem obdobju, ki ga predpisuje ministrstvo da. Ko se bo ministrstvo odločilo, da je poteklo dovolj časa, da si je organ pridobil akreditacijo organom brez akreditacije ne bodo podaljšali dovoljenja.

 

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006