Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Zakaj smo boljši - Princip dela - potek izvedbe projektov
Princip dela - potek izvedbe projektov

Delo oziroma vse storitve izvajamo po določilih poslovnika kakovosti. Po potrditvi naročila, ki poteka v skladu z diagramom poteka naročanja storitev, se izbrani strokovni delavec dogovori s kontaktno osebo naročnika o času in potrebnih pogojih za izvedbo storitve. Samo delo poteka po vnaprej določenih postopkih, ki so usklajeni z vsebino standardov SIST EN ISO/IEC 17020 in SIST EN ISO/IEC 17025, ki določajo zahteve, pogoje in način dela kontrolnih organov in preskusnih laboratorijev.

 

Diagram poteka naročanja storitev

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006