Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Zakaj smo boljši - Strokovnost zaposlenih
Strokovnost zaposlenih

IVD Maribor  skrbi za strokovnost zaposlenih že pri zaposlovanju.  Razpon izobrazbe zaposlenih je od srednje šole do doktorja tehničnih znanosti. Pri tem prevladujejo s 50% delavci z univerzitetno
Izobrazbo. Strokovni delavci imajo ob potrebni  izobrazbi še  s predpisi zahtevane strokovne izpite in sicer: strokovni izpit po ZGO, strokovni izpit za požarno varnost in strokov ni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. V skladu s poslovnikom kakovosti pa se vsi, predvsem pa strokovni delavci, redno strokovno usposabljajo po vnaprej določenem programu.

Izvajanje storitev s področja dejavnosti IVD Maribor zahteva nadpovprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih. Tako IVD Maribor zaposluje:

1 doktorja znanosti,

6 magistrov znanosti,

17 univerzitetnih diplomiranih inženirjev tehnične smeri,

12 diplomiranih inženirjev tehnične smeri in

12 tehnikov ekonomske in tehnične smeri.

Med vsemi zaposlenimi je:

31 strokovnih delavcev za izvajanje storitev na terenu,

10 delavcev za tehnično in administrativno podporo ter

7 režijskih delavcev.

Zaradi visokih zahtev stroke in okolja do zaposlenih, IVD Maribor  vzpodbuja nenehno usposabljanje in dodatno izobraževanje zaposlenih na vseh nivojih.

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006