Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Zakonodaja - Usposabljanje
Usposabljanje

Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

 

Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z nevarnimi snovmi

Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami

 

Usposabljanje delavcev za varno delo z različno delovno opremo

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme

 

Usposabljanje za varstvo pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom

 

Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

 

Tečaji za voznike, ki prevažajo nevarne snovi v cestnem prometu in za osebe, ki pri prevozih sodelujejo

Zakon o prevozu nevarnega blaga

Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu teh snovi (Ur. list RS, št.71/97)

 

Usposabljanje za delo z eksplozivi

Zakon o eksplozivih

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi

 

Usposabljanje strojnikov klimatizacije in prezračevanja

Usposabljanje strojnikov centralnega ogrevanja male moči toplovodnih kotlov

Usposabljanje strojnikov centralnega ogrevanja

Usposabljanje strojnikov kompresorskih in hladilnih naprav- male moči

Pravilnik o izobrazbi ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljalca ne energetskih naprav (Ur.list.SRS, št.30/83).

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006