Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Zakonodaja - Varnost in zdravje pri delu
Varnost in zdravje pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu:

Za zagotavljanje varnega dela in zdravja zaposlenih delavcev je potrebno upoštevati:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem

 ter ostale predpise z navedenega področja

 

 

HACCP in zdravstveno tehnični pogoji

Za zagotavljanje varnega živila predstavljajo pravno podlago:

Uredbe Komisije (ES) s področja živil

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Pravilnik o higieni živil

drugi podzakonski akti

 

Več o varnosti in zdravstveni ustreznosti hrane najdete tukaj.

 

Obveznosti nosilcev živilskih dejavnosti:

Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

 

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006