Domov
Kazalo strani
Elektronska pošta
 
Zakonodaja - Varstvo okolja in ekologija
Varstvo okolja in ekologija

Meritve emisij in imisij snovi v zrak

Zakon o varstvu okolja 

ostala zakonodaja iz navedenega področja 

 

Meritve hrupa v okolju

Zakon o varstvu okolja

ostala zakonodaja iz navedenega podorčja

 

Preiskave delovnih mest

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem

ostala zakonodaja na področju varstva pri delu

 

Vplivi na okolje

Zakon o varstvu okolja ter ostala zakonodaja s področja varstva okolja

Zakon o urejanju prostora ter ostala zakonodaja s področja urejanja prostora

Zakon o graditvi objektov

Arhiv novicPohvale in pritožbeKoristne povezaveO avtorjihIskanjeZasebnost Copyright IVD 2006