SEMINAR-5.3.2019: Novosti in poglavitne zahteve sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Novice

Vsebina:

Ste preverili ali imate obveznosti iz naslova spremembe zakonodaje o ravnanju z embalažo? Proizvajate izdelke, ki jih zapakirate, ste uvozniki ali pridobitelji embaliranega blaga za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe? V tem primeru ste zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje naslednjem letu, ne glede na količine uporabljene embalaže. Na seminarju boste izvedeli več o obveznostih in načinih izpolnjevanja le teh. Pogledali pa bomo tudi zakonske zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.)

Termin:

5.3.2019

Trajanje:

9:00 – 12:15 ure

Lokacija:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica

Prijava in dodatne informacije:

http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0N0X00001OzKIyUAN