Ljubljana: 12.4.2021 Obvezno usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga

Novice

ZAPOSLENI V PODJETJIH, KI IMAJO PRI POŠILJATELJU, ŠPEDITERJU- ORGANIZATORJU, PREVOZNIKU IN PREJEMNIKU NEVARNEGA BLAGA PREDPISANE DOLOČENE DOLŽNOSTI PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA MORAJO BITI USPOSOBLJENI GLEDE NA NJIHOVE ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI V DELOVNEM PROCESU PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR 2021 v poglavju 1.3 in 8.2.3 določa obvezno usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga. Le ti se morajo udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim odgovornostim in dolžnostim.

  

Termin:

  1. APRIL 2021

Trajanje:

3 šolske ure

Lokacija:

Verovškova ulica 64 a v Ljubljani

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico