Nevarnost požara (vnetljive tekočine)

Šifra: 1103
Artikel št: 3
Dimenzije: 30 x 30 cm

Prepovedano varjenje

Šifra: 0001
Artikel št: P14
Dimenzije: 30 x 40 cm

Prepovedano odlaganje ali skladiščenje

Šifra: 0001
Artikel št: P13
Dimenzije: 30 x 40 cm

Dostop za nepooblaščene osebe ne prepovedan

Šifra: 0001
Dimenzije: 30 x 40 cm

Prepovedano delo z zamaščenimi rokami, obleko in orodjem

Šifra: 0001
Artikel št: P12
Dimenzije: 30 x 40 cm

Prepovedano spihovanje

Šifra: 0001
Artikel št: P11
Dimenzije: 30 x 40 cm

Čiščenje med obratovanjem prepovedano

Šifra: 0001
Artikel št: P10
Dimenzije: 30 x 40 cm

Mazanje med obratovanjem prepovedano

Šifra: 0001
Artikel št: P9
Dimenzije: 30 x 40 cm

Uporaba iskrečega orodja prepovedana

Šifra: 0001
Artikel št: P8
Dimenzije: 30 x 40 cm

Pred električnimi napravami prepovedano odlaganje materiala

Šifra: 0001
Artikel št: P7
Dimenzije: 30 x 40 cm

Prehod prepovedan

Šifra: 0001
Artikel št: P6
Dimenzije: 30 x 40 cm

Prepovedano pitje vode

Šifra: 0001
Artikel št: P5
Dimenzije: 30 x 40 cm