Poseg v elektro omarico je dovoljen samo pooblaščeni osebi