Pred električnimi napravami prepovedano odlaganje materiala