Smer naravnost

Šifra: 1063
Dimenzije: 6 x 2 cm, 1 pola 10 nalepk

Plus

Šifra: 1059
Dimenzije: 3 x 2 cm, 1 pola 20 nalepk

Minus

Šifra: 1060
Dimenzije: 3 x 2 cm, 1 pola 20 nalepk

Glavno stikalo

Šifra: 1011
Dimenzije: 12 x 3 cm, 1 pola 6 nalepk

Glavno stikalo

Šifra: 1051
Dimenzije: 6 x 1,5 cm, 1 pola 14 nalepk

Izklop – I

Šifra: 1049
Dimenzije: 3 x 3 cm, 1 pola 6 nalepk

Izklop – I

Šifra: 1041
Dimenzije: 1,5 x 1,5 cm, 1 pola 14 nalepk

Izklop – 0

Šifra: 1049
Dimenzije: 3 x 3 cm, 1 pola 6 nalepk

Izklop – 0

Šifra: 1041
Dimenzije: 1,5 x1,5 cm, 1 pola 14 nalepk

Vklop

Šifra: 1033
Dimenzije: 4,5 x 1,5 cm, 1 pola 7 nalepk

Izklop

Šifra: 1033
Dimenzije: 4,5 x 1,5 cm, 1 pola 7 nalepk