Preobčutljivost dihal, specifična strupenost

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Akutna strupenost, dražilno

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Akutna strupenost, dražilno

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Strupeno

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Strupeno

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Plini pod tlakom

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Plini pod tlakom

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Oksidativno

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Oksidativno

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Vnetljivo

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm

Vnetljivo

Šifra: 1117
Dimenzije: 15 x 15 cm

Eksplozivno

Šifra: 1116
Dimenzije: 10 x 10 cm