ADR USPOSABLJANJE IN ADR IZPIT

Kaj je ADR?

 • ADR je evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

Kaj pravi ADR za voznike?

 • ADR predpisuje, da se morajo vozniki, ki prevažajo nevarno blago, udeležiti ADR usposabljanja ter opraviti ADR izpit iz poznavanja predpisov in varnostnih ukrepov pri prevozu nevarnega blaga.

Ali lahko opravljam ADR izpit brez ADR usposabljanja?

 • Odgovor je ne! ADR usposabljanje je obvezno in 100% prisotnost na ADR usposabljanju je pogoj, ki ga morajo kandidati izpolniti, da lahko pristopijo k opravljanju ADR izpita.
 • ADR predpisi se stalno dopolnjujejo in spreminjajo, zato je obveza, da se s področja ADR usposabljajo tudi tisti vozniki, ki ADR izpit samo obnavljajo.
 • IVD Maribor že od 80ih let pripravlja kvalitetna ADR usposabljanja s strokovnjaki, ki se že leta ukvarjajo z ADR predpisi. Tradicija zagotavlja, da dobite odgovore na vsa morebitna vprašanja in izreden vpogled v zgodovino sprememb, primerjavo med starimi ADR predpisi in novimi, tako da bolje in lažje razumete svoje vloge, naloge in obveznosti.

Kako potekaj ADR usposabljanje in ADR izpit na IVD?

 • IVD praviloma  1x mesečno izvede ADR usposabljanje in ADR izpit v Ljubljani in Mariboru. Točni datumi so objavljeni na spletni strani www.ivd.si in v nadaljevanju na tej strani.

Praviloma je potek naslednji:

 • četrtek popoldan: začetno osnovno ADR usposabljanje
 • petek popoldan: obnovitveno osnovno ter specialistično ADR usposabljanje
 • sobota: začetno osnovno, obnovitveno osnovno ter specialistično ADR usposabljanje
 • ADR izpit: sobota po ADR usposabljanju

Začetno ADR usposabljanje (prevoz eksplozivov, radioaktivnih snovi in prevozov v cisternah) se opravlja v istem tednu kot zgoraj našteta ADR usposabljanja v dodatnih terminih in sicer dodatni dan.

Kaj dobim po opravljenem ADR izpitu?

 • Po ADR usposabljanju ter uspešno opravljenem ADR izpitu se kandidatom podeli ADR certifikat, ki velja 5 let. 

Kdaj je potrebno ADR izpit obnoviti?

 • Po obdobju petih let oziroma v letu pred potekom veljavnosti, mora kandidat pristopiti k obnovitvenemu ADR usposabljanju ter ADR izpitu sicer mora ponovno opraviti začetno ADR usposabljanje in začetni ADR izpit.

Katere pogoje moram izpolniti, da lahko pristopim k ADR izpitu?

 • Starost: 21 let
 • 100% prisotnost na ADR usposabljanju za obseg izptita

 Kaj potrebujem ob prijavi in na izpitu?

 • Izpolnjeno prijavnico.
 • Plačano ADR usposabljanje in ADR izpit.
 • 100% prisotnost na ADR usposabljanju.
 • Fotografijo dimenzij 35mm x 45mm, ki izkazuje dejansko identiteto kandidata.
 • Osebni dokument s sliko za legitimacijo (osebo izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kontakti

Maribor        cis@ivd.si

Ljubljana     barbara.vogric@ivd.si

Priročnik za voznike ADR 2023

ADR kontrola vozil in cistern

Kontakt: cpv@ivd.si