IVD Maribor

Smo ena najstarejših in največjih institucij na področju varnosti. Ukvarjamo  se z raziskavami, razvojem, strokovnimi mnenji in meritvami,  s preskušanji in pregledi naprav ter tehnologij, z analizami dejavnikov vplivov na okolje ter zaščito objektov pred požarom ali eksplozijo.

Dolgoletne izkušnje naših strokovnjakov, sodobni informacijski in inovacijski pristopi, skupinsko delo dveh generacij ter 50-letna tradicija IVD Maribor so jamstvo za strokovnost,  kvaliteto in prijaznost. Ponujamo celovite interdisciplinarne storitve in brezplačno strokovno svetovanje. Nenehno spremljamo raziskovalne dosežke, tehnične novosti, tuje in domače predpise ter standarde in zagotavljamo redno usposabljanje zaposlenih. Sodelujemo z raziskovalnimi, visokošolskimi in sorodnimi institucijami ter smo aktivno udeleženi pri pripravah izvedbenih predpisov in standardov na posameznih ministrstvih. Kakovost poslovanja IVD Maribor potrjujeta dve akreditacijski listini,  potrdilo o priglašenem organu v EU, več odločb, pooblastil, dovoljenj in imenovanj za opravljanje storitev na zakonsko reguliranih področjih, izdanih pri pristojnih Ministrstvih.

Osebna izkaznica

Polno ime organizacije:

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Skrajšano ime organizacije:

IVD Maribor

Sedež:

Valvasorjeva ulica 73

Pošta:

2000 Maribor

Pravna oblika:

Zavod

Ustanovitelj:

Društvo varnostnih inženirjev Maribor

Leto ustanovitve:

1967

Zastopnik:

Zoran Kovačević, direktor

Matična številka:

5051720

ID št. za DDV:

SI83226206

Šifra dejavnosti:

71.200

Promet v letu 2023:

6.800.000 EUR

Zaposleni v letu 2023:

54

Trans. račun:                                            SI56 0451 5000 2872 775 (NKBM d.d.)

                                                                    SI56 0287 8026 4928 842 (NLB d.d.)

Vizija, poslanstvo, vrednote

IVD Maribor ima cilj postati na področju varnosti in zdravja pri delu,  požarne varnosti, varnosti strojev in naprav varstva okolja ter usposabljanja vodilna organizacija po strokovnosti, kakovosti in obsegu dela, sposobna sprejemati najzahtevnejše strokovne izzive tudi izven Slovenije.

Storitve, ki jih opravlja IVD Maribor so namenjene zagotavljanju varnosti in zdravja ljudi, varstvu okolja ter požarni in eksplozijski varnosti.

IVD Maribor je ena največjih institucija z dolgoletno tradicijo. Vrhunski strokovnjaki, sodobna oprema celovitost ponudbe in akreditirani postopki zagotavljajo strankam zanesljiv  poslovni odnos in kakovostne storitve.

Mehanizem za zaščito nepristranskosti

Iščemo sodelavce

Trenutno nimamo potreb po novem kadru.