Ljubljana: 17.2.2022 Seminar iz požarne varnosti » Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

Novice

Seminar iz požarne varnosti

» Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

 Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zavarovalnim zastopnikom, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

Termin:

 1. februar 2022

Trajanje:

4 ure

Lokacija:

Online seminar, preko Microsoft Teams-a

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Maribor: 23. 2. 2022 in 25. 2. 2022 Andragoško didaktično usposabljanje

Novice

Usposabljanje je namenjeno za strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, ter ostale, kateri za svoje delo potrebujejo andragoško – didaktična znanja.

 

Termin:

23.2.2022, 25. 2. 2022

Trajanje:

 1. 2. 2022 od 8.00 do 15.00 ure, 25. 2. 2022 od 8.00 do 16.00 ure.Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 23. 2. 2022 – 26. 2. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 2. 2022 od 14.30 ure
 2. 2. 2022 od 17.30 ure
 3. 2. 2022 od 15.00 ure
 4. 2. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposalbjanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 19. 1. 2022 – 22. 1. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 1. 2022 od 14.30 ure
 2. 1. 2022 od 17.30 ure
 3. 1. 2022 od 15.00 ure
 4. 1. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Ljubljana- MDDSZ: 23.11.2021 Ekspertni spletni seminar »Process-generated carcinogens«

Novice

Obvestilo MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Nizozemci organizirajo v okviru Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi (Roadmap on Carcinogens) ekspertni spletni seminar »Process-generated carcinogens«, ki bo potekal v:

torek, 23. novembra 2021, med 10.00 in 13.00.

Na seminar vabijo raziskovalce in strokovnjake, s pomočjo katerih bodo proučili, kako bi hitreje našli rešitve za odpravo ali zmanjšanje izpostavljenosti tovrstnim snovem.

K sodelovanju vabijo tudi predstavnike dejavnosti, v katerih so ta tveganja najpogostejša, kot npr.:

 • Varilnim hlapom so izpostavljeni delavci v številnih dejavnostih, še zlasti: varilci v kovinski industriji, ladjedelnicah, gradbeništvu in prometu. Predvsem sta izpostavljena poklica varilca in obdelovalca kovin.
 • Izpušnim plinom dizelskih motorjev so izpostavljeni še zlasti: mehaniki v mehaničnih delavnicah za avtobuse in na kamionskih terminalih, vozniki tovornjakov, gasilci (tudi v gasilskih domovih), gradbeni delavci in upravljavci viličarjev v različnih okoljih, delavci, ki delajo z nepremičnimi viri električnega napajanja, kot so kompresorji in generatorji, delavci, ki natovarjajo in raztovarjajo ladje ali letala, delavci na črpališčih nafte ali plina in delavci na cestninskih postajah. Dizelski motorji poganjajo najrazličnejša vozila in stroje, ki se uporabljajo v številnih gospodarskih panogah, vključno z rudarstvom, prevozom, gradbeništvom, kmetijstvom, pomorstvom in različnimi proizvodnimi dejavnostmi.
 • Izpostavljenost kremenovemu prahu se pojavlja v gradbeništvu in številnih drugih panogah. Kristalni kremen, ki se vdihuje, nastaja pri dejavnostih, pri katerih se opravljajo visokoenergijska opravila, kot so rezanje, žaganje, vrtanje in drobljenje kamnin, skal, betona, kock za tlakovanje in malte, ali pri uporabi kremenovega peska. Pri dejavnostih, kot so peskanje, žaganje opek ali betona, brušenje ali vrtanje betonskih sten, drobljenje malte, proizvodnja opek, betonskih ali keramičnih izdelkov in rezanje ali drobljenje kamna, nastaja prah, ki se vdihuje. Nastaja tudi pri delu s suhimi snovmi, ki vsebujejo kremen, njihovem mešanju ali kopanju. Delavci, ki so morda izpostavljeni, so: delavci pri peskanju, proizvodnji opek, betona ali ploščic, zidarji, keramičarji in lončarji, betonerji ter upravljavci drobilnikov in mlinov. Polegli prah lahko znova dvignejo v zrak vozila ali veter, pri čemer so izpostavljeni tudi drugi ljudje na gradbišču.
 • Poklici, pri katerih je izpostavljenost lesnemu prahu velika, vključujejo upravljavce brusilnikov in stiskalnic v lesni industriji, upravljavce stružnic, gradbene delavce in mizarje. Gospodarske panoge, v katerih so delavci izpostavljeni lesnemu prahu, so proizvodnja pohištva, gradbeništvo, gozdarstvo in mizarstvo.

Podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo.

 

 

 

 

Maribor: 15. 12. 2021 – 18. 12. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 12. 2021 od 14.30 ure
 2. 12. 2021 od 17.30 ure
 3. 12. 2021 od 15.00 ure
 4. 12. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 24. 11. 2021 – 27. 11. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 11. 2021 od 14.30 ure
 2. 11 2021 od 17.30 ure
 3. 11. 2021 od 15.00 ure
 4. 11. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposalbjanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 3. 11. 2021 Usposabljanje za varno in zdravo delo s plini (zemeljski in utekočinjen naftni plin)

Novice

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo s plini (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, tranpsortu, upravljalci centralnega ogrevanja, serviserji plinskih naprav,monterji plinskih naprav ipd.).

Termin:

3.11.2021

Trajanje:

8.00 do 12.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 20. 10. 2021 – 23. 10. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 10. 2021 od 14.30 ure
 2. 10. 2021 od 17.30 ure
 3. 10. 2021 od 15.00 ure
 4. 10. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposalbjanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Ljubljana 9.11.2021: Seminar iz požarne varnosti »ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI – OD PRESOJE POŽARNIH TVEGANJ DO KONČNEGA UPORABNIKA «

Novice

Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zavarovalnim zastopnikom, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

 

Termin:

 1. november 2021

Trajanje:

4 – 5 ur

Lokacija:

Online seminar, preko Microsoft Teams-a

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino. In prijavnico.