Maribor: 21. 2. 2024 – 24. 2. 2024 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 2. 2024 od 14.30 ure
 2. 2. 2024 od 17.30 ure
 3. 2. 2024 od 15.00 ure
 4. 2. 2024 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 23. 1. 2024 Usposabljanje za odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov

Novice

Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam v podjetju za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del gašenja pa na poligonu gašenja pred stavbo IVD ja.

Termin:

 1. 1. 2024 teoretičen del, praktičen del

Trajanje:

Teoretičen in praktičen del: 8.00 do 11.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 24. 1. 2024 – 27. 1. 2024 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 1. 2024 od 14.30 ure
 2. 1. 2024 od 17.30 ure
 3. 1. 2024 od 15.00 ure
 4. 1. 2024 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Ljubljana: 11.1.2024 Predstavitev novega pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen s predstavitvijo orodja za ocenjevanje tveganj in preventivni ukrepi iz prakse

Novice

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št.78/19, 164/20) ter potrjenega programa št.102-90/2023/4 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 6 točkami.  

 

Termin:

11. januar 2024   

Trajanje:

4 pedagoške ure

Lokacija:

Seminar bo izveden na hibridni način.

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Maribor: 19. 12. 2023 Seminar / webinar: Aktualni izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanje požarne varnosti

Novice

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, vodstvenim in vodilnim delavcem ter varnostnim inženirjem

Termin:

 1. 12. 2023

Trajanje:

9.00 do 14.15 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju / webinar preko aplikacije TEAMS.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 1. 12. 2023 Usposabljanje za varno in zdravo delo v eksplozijsko ogroženih prostorih – EX

Novice

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo v eksplozijsko ogroženih prostorih  (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, lakirnicah, avtoličarskih delavnicah ipd.)

Termin:

 1. 12. 2023

Trajanje:

8.00 do 11.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 20. 12. 2023 – 23. 12. 2023 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in obnovitveno cisterne

Termin:

 1. 12. 2023 od 14.30 ure
 2. 12. 2023 od 17.30 ure
 3. 12. 2023 od 15.00 ure
 4. 12. 2023 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Ljubljana: 20.9.2023 SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (nova Uredba o strojih, regalni sistemi in protieksplozijska zaščita)

Novice

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

AKTUALNE VSEBINE ZA STROKOVNE DELAVCE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (nova Uredba o strojih, regalni sistemi in protieksplozijska zaščita)

 

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št.78/19, 164/20) ter potrjenega programa št.102-56/2023/2 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.  

 

Termin

 1. september 2023   

Trajanje:

6.3 pedagoške ure

Lokacija: OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani ali ONLINE

Seminar bo izveden na hibridni način.

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Maribor: 19. 10. 2023 – 24. 10. 2023 Usposabljanje za upravljalce energetskih naprav

Novice

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem energetskih naprav (upravljalcem centralnega ogrevanja, kotlov, kompresorskih in hladilnih naprav, klimatizacije in prezračevanje, polnilcem tehničnih plinov)

Termin:

 1. – 24. OKTOBER 2023

Trajanje:

19.10. 2023 od 15.00 do 20.00 ure

20. 2023 od 15.00 do 20.30 ure

23.10. 2023 od 8.00 do 14.00 ure

24.10. 2023 od 8.00 do 14.00 ure

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino