28.4.2022 Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

Novice

Obveščamo vas, da MMDSZ obeležuje 28.4.2022 svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

Med pandemijo covida-19 smo lahko ponovno videli, kako pomemben je močan sistem varnosti in zdravja pri delu, podprt s socialnim dialogom.

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Navedenega dne namreč sindikalna gibanja po vsem svetu tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Namen te vsakoletne kampanje je dodatno spodbuditi prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Več informacij lahko preberete tukaj:

http://www.osha.mddsz.gov.si/novice/2022-04-21-28-aprila-obelezujemo-svetovni-dan-varnosti-in-zdravja-pri-delu

 

Maribor: 15. 6. 2022 – 18. 6. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 6. 2022 od 14.30 ure
 2. 6. 2022 od 17.30 ure
 3. 6. 2022 od 15.00 ure
 4. 6. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 18. 5. 2022 – 21. 5. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 5. 2022 od 14.30 ure
 2. 5. 2022 od 17.30 ure
 3. 5. 2022 od 15.00 ure
 4. 5. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 18. 5. 2022 – 21. 5. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 5. 2022 od 14.30 ure
 2. 5. 2022 od 17.30 ure
 3. 5. 2022 od 15.00 ure
 4. 5. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 20. 4. 2022 – 23. 4. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 4. 2022 od 14.30 ure
 2. 4. 2022 od 17.30 ure
 3. 4. 2022 od 15.00 ure
 4. 4. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 14. 3. 2022 Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Novice

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst strojev težke gradbene mehanizacije – TGM. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

14.3.2022 teoretičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 15. 3. 2022 Usposabljanje za varno in zdravo delo z nevarnimi kemikalijami

Novice

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo z nevarnimi kemikalijami (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, transportu)

Termin:

15.3.2022

Trajanje:

14.00 do 16.30 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 23. 3. 2022 – 26. 3. 2022 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 3. 2022 od 14.30 ure
 2. 3. 2022 od 17.30 ure
 3. 3. 2022 od 15.00 ure
 4. 3. 2022 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposalbjanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Ljubljana 14.3.2022: Seminar »IZZIVI TVEGANJ NA DELOVNIH MESTIH DANES IN V OKOLJU INDUSTRIJE 4.0«

Novice

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

»IZZIVI TVEGANJ NA DELOVNIH MESTIH DANES IN V OKOLJU INDUSTRIJE 4.0«

 

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št.78/19, 164/20) ter potrjenega programa št.102-13/2020/3 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.  

 

Termin

14. MAREC 2022  

Trajanje:

6,7 pedagoških ur

Lokacija:

Seminar bo izveden online preko videokonferenčnega sistema

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Ljubljana: 17.2.2022 Seminar iz požarne varnosti » Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

Novice

Seminar iz požarne varnosti

» Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

 Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zavarovalnim zastopnikom, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

Termin:

 1. februar 2022

Trajanje:

4 ure

Lokacija:

Online seminar, preko Microsoft Teams-a

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Ljubljana: 17.2.2022 Seminar iz požarne varnosti » Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

Novice, Usposabljanja

Seminar iz požarne varnosti

» Požarna tveganja, predpisi in preventivni ukrepi vezani na začasno in trajno skladiščenje ob objektih«

 Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zavarovalnim zastopnikom, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

Termin:

 1. februar 2022

Trajanje:

4 ure

Lokacija:

Online seminar, preko Microsoft Teams-a

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.