SEMINAR-5.3.2019: Novosti in poglavitne zahteve sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Novice

Vsebina:

Ste preverili ali imate obveznosti iz naslova spremembe zakonodaje o ravnanju z embalažo? Proizvajate izdelke, ki jih zapakirate, ste uvozniki ali pridobitelji embaliranega blaga za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe? V tem primeru ste zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje naslednjem letu, ne glede na količine uporabljene embalaže. Na seminarju boste izvedeli več o obveznostih in načinih izpolnjevanja le teh. Pogledali pa bomo tudi zakonske zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.)

Termin:

5.3.2019

Trajanje:

9:00 – 12:15 ure

Lokacija:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, učilnica

Prijava in dodatne informacije:

http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0N0X00001OzKIyUAN

NOVA LOKACIJA V LJUBLJANI

Novice

Sporočamo vam, da smo se s 1.1.2019 preselili na novo lokacijo.

Naš naslov je sedaj:

IVD Maribor PE Ljubljana

Verovškova 64a

1000 Ljubljana

 

Usposabljanje viličaristi 23.11.2018

Novice

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, po dogovoru s kandidati, predvidoma 26. 11. 2018 od 9.00 ure.

Termin:

23.11.2018 teoretičen del, 26. 11. 2018 praktičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati, predvidoma 26. 11. 2018 od 9.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Usposabljanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Novice, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki so v podjetjih odgovorne za evakacijo in gašenje začetnih požarov.  Teoretičen  in praktičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru.

Termin:

3.10.2018

Trajanje:

Teoretičen del: 9.00 do 12.00 ure. Praktičen del 12.00 do 13.00 (prikaz gašenja in evakuacije iz objekta)

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v kletnih prostorih.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

 

ADR usposabljanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago (PE Ljubljana)

Novice, Usposabljanja

Nevarno blago smejo prevažati le ustrezno usposobljeni vozniki. Usposabljanje je obvezno in je pogoj za pristop k izpitu. Vsi vozniki nevarnega blaga se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja. Če prevažajo nevarno blago v cisternah, eksplozivne snovi in predmete ali radioaktivne snovi, pa se morajo udeležiti še ustreznega specialističnega usposabljanja.

Termin:

  1. -16. 9.2018

Trajanje:

2 oz. 3 dni. Udeleženci prejmejo med odmori manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, PE Ljubljana

Dodatne informacije:

ivdlj@ivd.si

01 511 30 60

Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

  1. 11. 2018 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposbljanje)
  2. 11. 2018 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
  3. 11. 2018 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne:

  1. 11. 2018 od 16.00 ure
  2. 11. 2018 od 16.00 ure

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50