Maribor: 8. 7. 2020 Usposabljanje za odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov

Novice

Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam v podjetju za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del gašenja pa na poligonu gašenja pred stavbo IVD ja.

Termin:

 1. 7. 2020 teoretičen del, praktičen del

Trajanje:

Teoretičen in praktičen del: 8.00 do 11.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Več informacij in prijava

Maribor: 23. 7. 2020 – 25. 7. 2020 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

 1. 7. 2020 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
 2. 7. 2020 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
 3. 7. 2020 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kanidati

 1. dan od 16.00 ure
 2. dan od 16.00 ue

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Prijave…

Ljubljana: 8.9.2020 Seminar iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce na podlagi pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju

Novice

»OBVEZNOSTI DELODAJALCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OPRAVLJANJA DELA TER POGOJEV, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER OBVEZNOSTI DELODAJALCA V PRIMERU IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV NEVARNIM KEMIČNIM SNOVEM «

 

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Ur.l.RS, št.78/19 ter potrjenega programa št.102-13/2020/3 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.  

 

Termin

 1. SEPTEMBER 2020   

Trajanje:

6 ur

Lokacija:

Območno obrtna – podjetniška zbornica Ljubljana Vič

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Navodila za udeležence usposabljanj

Novice

Usposabljanj se lahko udeležijo samo delavci brez bolezenskih znakov.

Vse udeležence naših usposabljanj obveščamo, da bomo pri usposabljanjih dosledno upoštevali:

 • priporočeno razdaljo med slušatelji,
 • obvezno razkuževanje rok pri vstopu in izstopu,
 • obvezno redno razkuževanje miz in stolov,
 • redno prezračevanje prostorov.

Od udeležencev in izvajalcev usposabljanj zahtevamo dosledno izvajanje preventivnih ukrepov predpisanih s strani NIJZ.

V kolikor bi se stanje z epidemijo COVID-19 spremenilo si pridružujemo pravico do spremembe terminov in/ali načina izvedbe usposabljanj.

Spletni seminar – nemoteno poslovanje podjetja

Novice

27.5. bomo izvedli prvega od štirih spletnih seminarjev na temo nemotenega poslovanja podjetja.  V želji, da se v bodoče bolje pripravimo na izzive, ki nam jih napovedujejo, smo se povezali z Ddr. Jugom, ki bo v seriji štirih spletnih seminarjev udeležence pripravil na kvalitetno izdelavo orodij za spoprijemanje z bodočimi izrednimi dogodki.

Več na https://www.ivd.si/2020/05/11/spletni-seminar-nemoteno-poslovanje-podjetij/

NOVO – Obvestilo glede izvedbe usposabljanj

Novice
Spoštovani,
za seminarje, ki so prestavljeni boste podjetja, ki ste imela prijavljene kandidate prejela obvestilo o novih datumih!
Po odločbi Ministrstva za infrastrukturo bo voznikom, ki jim poteče ADR certifikat do 16. 4. podaljšan do 16. 5. 2020.
Za fizične osebe, ki niso napotene preko podjetij trenutno ne smemo izvajati usposabljanja.

Izvedba seminarjev – koronavirus

Novice

Na IVD skrbno spremljamo dogajanje povezano s širjenjem koronavirusa ter smo zaradi trenutnih razmer sprejeli zaščitne ukrepe.

Med njimi je tudi prestavitev vseh večjih seminarjev na kasnejše termine, novih trenutno ne bomo organizirali.

Pri izvajanju seminarjev, ki so razpisani in bodo izvedeni, se bomo obnašali skrbno in odgovorno ter v skladu z navodili NIJZ.

Predavanja bomo izvajali v manjših skupinah in posebno pozornost posvečali doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Ljubljana: 18. in 20.3.2020 Priprava na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu-PRESTAVLJENO ZA NEDOLOČEN ČAS

Novice

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.

 

Termin:

PRESTAVLJENO ZA NEDOLOČEN ČAS

Trajanje:

3 dni

Lokacija:

Ljubljana

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnico pošljemo ob prijavi na pripravo za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.