Ljubljana 9.11.2021: Seminar iz požarne varnosti »ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI – OD PRESOJE POŽARNIH TVEGANJ DO KONČNEGA UPORABNIKA «

Novice

Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zavarovalnim zastopnikom, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

 

Termin:

 1. november 2021

Trajanje:

4 – 5 ur

Lokacija:

Online seminar, preko Microsoft Teams-a

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino. In prijavnico.

OBVESTILO O USPOSABLJANJIH

Novice

VSA USPOSABLJANJA BOMO IZVAJALI V SKLADU S PRIPOROČILI NIJZ.

GLEDE NA NAGLE SPREMEMBE V ZVEZI S COVID 19 SO PRIJAVE NA TEČAJE OBVEZNE!

PRAV TAKO JE PRIPOROČLJIV PRIPIS MOBILNE ŠTEVILKE KANDIDATA ZA HITREJŠE OBVEŠČANJE.

O PRESTAVITVI OZ. ODPOVEDI TERMINOV REDNO SPREMLJAJTE NAŠO SPLETNO STRAN WWW.IVD.SI

HVALA ZA RAZUMEVANJE IN VARNO ŠE NAPREJ!

Maribor: PRESTAVLJENO NA DECEMBER Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

TERMIN BOMO DOLOČILI TAKOJ, KO BO MOGOČE.

PRIJAVE SO OBVEZNE!

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

PRIJAVE TUKAJ

Ljubljana: 25.11.2020 (novi datum) Seminar iz varstva pred požarom “NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ”

Novice

Seminar iz varstva pred požarom

NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ

Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

 

Termin: (novi datum)

25.NOVEMBER 2020

Trajanje:

4 – 5 ur

Lokacija:

OOZ VIČ, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

e-PRIJAVA

Maribor: 29. 9. 2020 Usposabljanje za odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov

Novice

Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam v podjetju za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del gašenja pa na poligonu gašenja pred stavbo IVD ja.

Termin:

 1. 9. 2020 teoretičen del, praktičen del

Trajanje:

Teoretičen in praktičen del: 8.00 do 11.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 21. 9. 2020 in 22. 9. 2020 Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Novice

Usposabljanje je namenjeno za strokovne delavce na področju varstva pred požarom.

Termin:

 1. 9. 2020 in 22. 9. 2020

Trajanje:

 1. 9. 2020 od 8.00 do 14.00 ure, 22. 9. 2020 od 8.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 24. 9. 2020 – 26. 9. 2020 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

 1. 9. 2020 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
 2. 9. 2020 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
 3. 9. 2020 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kanidati

 1. dan od 16.00 ure
 2. dan od 16.00 ue

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Maribor: 18. 9. 2020 Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev s poudarkom na izplačilu redne delovne uspešnosti

Novice

Usposabljanje je namenjen vodjem, zaposlenim v  kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, pa tudi ostalim zaposlenim v občinah, javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah

Termin:

 1. 9. 2020

Trajanje:

 1. 9. 2020 od 9.00 do 13.15. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 25. 8. 2020 Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Novice

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst strojev težke gradbene mehanizacije – TGM. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

 1. 8. 2020 teoretičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

 

Prijave