Ljubljana: 12.5.2021 Seminar: »OBRAVNAVA AKTUALNIH TVEGANJ NA DELOVNIH MESTIH – COVID 19, POTRESNA VARNOST IN DRUGE NEVARNOSTI, KI JIH PREDSTAVLJAJO OBJEKTI IN DELOVNI PROCESI  «

Usposabljanja

SEMINAR IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

»OBRAVNAVA AKTUALNIH TVEGANJ NA DELOVNIH MESTIH – COVID 19, POTRESNA VARNOST IN DRUGE NEVARNOSTI, KI JIH PREDSTAVLJAJO OBJEKTI IN DELOVNI PROCESI  «

 

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l.RS, št.78/19, 164/20) ter potrjenega programa št.102-18/2021/2 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.  

 

Termin

 1. maj 2021   

Trajanje:

6,3 pedagoške ure

Lokacija:

Seminar bo izveden online preko videokonferenčnega sistema

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Maribor: 21. 4. 2021 – 24. 4. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 4. 2021 od 14.30 ure
 2. 4. 2021 od 17.30 ure
 3. 4. 2021 od 15.00 ure
 4. 4. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program – CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 Usposabljanje za upravljalce energetskih naprav (WEBINAR)

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem energetskih naprav (upravljalcem centralnega ogrevanja, kotlov, kompresorskih in hladilnih naprav, klimatizacije in prezračevanje, polnilcem tehničnih plinov). Usposabljanje bo potekalo v obliki WEBINARJA preko aplikacije TEAMS.

Termin:

 1. 4. 2021 od 8.00 do 14.00
 2. 4. 2021 od 8.00 do 14.00
 3. 4. 2021 od 14.00 do 20.00
 4. 4. 2021 od 14.00 do 20.00
 5. 4. 2021 po dogovoru s kandidati – samo parni kotli

Trajanje:

 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021. Izpiti predvidoma v Mariboru, maja 2021.

Lokacija:

WEBINAR preko aplikacije TEAMS. Udeleženci potrebujejo dostop do spleta (računalnik oz. pametni telefon).

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Prijave z navedenim e-mail naslovom in mobilno številko so obvezne.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 16. 4. 2021 Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, 19. 4. 2021 od 8.00 ure.

Termin:

 1. 4. 2021 teoretičen del, 19. 4. 2021 praktičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 13.00 ure. Praktičen del 19. 4. 2021 od 8.00 ure.

Lokacija:

Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Ljubljana: 12.4.2021 Obvezno usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga

ADR, Usposabljanja

ZAPOSLENI V PODJETJIH, KI IMAJO PRI POŠILJATELJU, ŠPEDITERJU- ORGANIZATORJU, PREVOZNIKU IN PREJEMNIKU NEVARNEGA BLAGA PREDPISANE DOLOČENE DOLŽNOSTI PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA MORAJO BITI USPOSOBLJENI GLEDE NA NJIHOVE ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI V DELOVNEM PROCESU PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR 2021 v poglavju 1.3 in 8.2.3 določa obvezno usposabljanje drugih oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga. Le ti se morajo udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim odgovornostim in dolžnostim.

  

Termin:

 1. APRIL 2021

Trajanje:

3 šolske ure

Lokacija:

Verovškova ulica 64 a v Ljubljani

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico

7.4. 2021- Usposabljanje za varno in zdravo delo z električnim tokom (WEBINAR)

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki lahko prihajajo v stik z elektičnim tokom v proizvodnji, skladiščih, serviserji, monterji, hišniki ipd.).

Termin:

 1. 4. 2021 – WEBINAR

Trajanje:

12.00 do 15.00 ure.

Lokacija:

WEBINAR proko aplikacije TEAMS. Udeleženci potrebujejo dostop do spleta (računalnik oz. pametni telefon).

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Prijave z navedenim e mail naslovom in mobilno številko so obvezne.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 31. 3. 2021 – 3. 4. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR (ODPOVEDANO)

ADR, Usposabljanja

ODPOVEDANO

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

31.3. 2021 od 14.30 ure

1.4. 2021 od 17.30 ure

2.4. 2021 od 15.00 ure

3.4. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposabljanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program – CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 29. 3. 2021 Usposabljanje za varno in zdravo delo z dvigali

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst dvigal (avtodvigala, mostna dvigala, stolpna dvigala ipd.).  Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

 1. 3. 2021

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 19. 3. 2021 Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev.

Termin:

Teoretičen del: 19. 3. 2021 9.00 do 13.00 ure

Praktičen del:  22. 3. 2021; individualno po dogovoru s kandidati, poligon IVD Maribor

Lokacija:

IVD Maribor,  Valvasorjeva 73, 2000 Maribor

Praktičen del: Poligon IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon pred stavbo

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Prijave z navedenim e mail naslovom in mobilno številko so obvezne.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 17. 3. 2021 – 20. 3. 2021 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno začetno, specialistično začetno cisterne, obnovitveno osnovno in cisterne

Termin:

 1. 2. 2021 od 14.30 ure
 2. 2. 2021 od 17.30 ure
 3. 2. 2021 od 15.00 ure
 4. 2. 2021 od 8.00 ure

Po priloženih urnikih za različna usposalbjanja.

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Program- CISTERNE SPECIALISTIČNI OBNOVITVENI

Program – CISTERNE SPECIALISTIČNI ZAČETNI

Program- OSNOVNI OBNOVITVENI

Program- OSNOVNI ZAČETNI

Maribor: 16.3.2021 Usposabljanje za varno in zdravo delo z nevarnimi kemikalijami (WEBINAR)

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo z nevarnimi kemikalijami (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, tranpsortu)

Termin:

 1. 3. 2021 – WEBINAR

Trajanje:

9.00 do 11.30 ure.

Lokacija:

WEBINAR proko aplikacije TEAMS. Udeleženci potrebujejo dostop do spleta (računalnik oz. pametni telefon).

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Prijave z navedenim e mail naslovom in mobilno številko so obvezne.

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino