Ljubljana: 28.3. EKONOMSKA UČINKOVITOST POŽARNE VARNOSTI V PODJETJU

Usposabljanja

Seminar iz varstva pred požarom
EKONOMSKA UČINKOVITOST POŽARNE VARNOSTI V PODJETJU

Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

Termin:
28. marec 2019

Trajanje:
3 – 4 ure

Lokacija:
OOZ VIČ, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Dodatne informacije:
barbara.vogric@ivd.si;
031 744 566

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Maribor: Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Usposabljanja

Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR
Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:
28. 3. 2019 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
29. 3. 2019 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
30. 3. 2019 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kandidati
1. dan od 16.00 ure
2. dan od 16.00 ue

Trajanje:
Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Dodatne informacije:

02 421 6050

cis@ivd.si

 

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji
Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, po dogovoru s kandidati, predvidoma 25. 3. 2019 od 9.00 ure.

Termin:
22.3.2019 teeoretičen del, 25. 3. 2019 praktičen del

Trajanje:
Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati, predvidoma 25. 3. 2019 od 9.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju
Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Ljubljana: Usposabljanje za sodelujoče pri prevozu nevarnega blaga po ADR 1.3

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno drugim osebam, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga. Le ti se morajo udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim odgovornostim in dolžnostim, določenim v poglavju 1.3. – podrobno zapisano v programu.

Termin:
20. marec 2019

Trajanje:
3 – 4 ure

Lokacija:
OOZ VIČ, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Dodatne informacije:
barbara.vogric@ivd.si
031 744 566

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo s kompresorji do 300 kW

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo s kompresorji do 300 kW
Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo s kompresorji do 300 kW.

Termin:
20.3.2019

Trajanje:
8.00 do 12.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varsta pred požarom

Usposabljanja

Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varsta pred požarom
Usposabljanje je namenjeno za strokovne delavce na področju varstva pred požarom.

Termin:
18. 3. 2019 in 19. 3. 2019

Trajanje:
18. 3. 2019 od 8.00 do 16.00 ure, 19. 3. 2019 od 8.00 do 16.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo s plini (zemeljski in utekočinjen naftni plin)

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo s plini (zemeljski in utekočinjen naftni plin)
Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki delajo s plini (v laboratoriju, proizvodnji, skladiščih, tranpsortu, upravljalci centralnega ogrevanja, serviserji plinskih naprav,monterji plinskih naprav ipd.).

Termin:
12.3.2019

Trajanje:
8.00 do 13.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo z električnim tokom

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo z električnim tokom

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki lahko prihajajo v stik z elektičnim tokom v proizvodnji, skladiščih, serviserji, monterji, hišniki ipd.).

Termin:
6.3.2019

Trajanje:
14.00 do 17.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR – PRESTAVLJENO na 28.2 ter 1. in 2.3.2019

Usposabljanja

Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:
28. 2. 2019 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposbljanje)
01. 3. 2019 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
02. 3. 2019 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kanidati
1. dan od 16.00 ure
2. dan od 16.00 ue

Trajanje:
Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo z dvigali

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo z dvigali

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst dvigal (avtodvigala, mostna dvigala, stolpna dvigala ipd.). Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:
27.2.2019

Trajanje:
Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije
Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst strojev težke gradbene mehanizacije – TGM. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:
26.2.2019 teoretičen del

Trajanje:
Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50
Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji
Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, po dogovoru s kandidati, predvidoma 18. 2. 2019 od 9.00 ure.

Termin:
15.2.2019 teeoretičen del, 18. 2. 2019 praktičen del

Trajanje:
Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati, predvidoma 18. 2. 2019 od 9.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:
Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju
Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:
cis@ivd.si
02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino