Ljubljana: 28.11.2019 SEMINAR IZ VARSTVA PRED POŽAROM – RAVNANJE S POŽARNIMI TVEGANJI

Usposabljanja

K udeležbi na seminarju vabimo, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu, upravitelje večstanovanjskih stavb, projektante požarne varnosti, zaposlene v organizacijah z dovoljenjem za delo ter ostale.

 

Termin:

 1. november 2019

Trajanje:

9.00 do 14.00 ure

Lokacija:

OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Maribor: 24. 10. 2019 – 26. 10. 2019 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

 1. 10. 2019 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposbljanje)
 2. 10. 2019 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
 3. 10. 2019 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kanidati

 1. dan od 16.00 ure
 2. dan od 16.00 ue

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Ljubljana: 24.10.2019 STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA DELAVCE, KI OPRAVLJAJO DELA IN NALOGE UPRAVLJANJA ENERGETSKIH NAPRAV DO 300 kW

Usposabljanja

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA DELAVCE, KI OPRAVLJAJO DELA IN NALOGE UPRAVLJANJA ENERGETSKIH NAPRAV DO 300 kW

Usposabljanje je namenjeno :

 • strokovnim delavcem varnosti in zdravja pri delu
 • vodjem vzdrževanja
 • delavcem, ki upravljajo z energetskimi napravami,
 • strojnikom – kompresoristom
 • upravljalcem hladilnih naprav
 • uporabnikom sterilizatorjev, avtoklavov

 

Usposabljanje se izvaja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav do 300 KW, Uradni list št. 41/2009 in Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom, Uradni list št. 92/2008.

Termin:

 1. oktober 2019

Trajanje:

8.00 do 13.00 ure

Lokacija:

OOZ Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207 v Ljubljani

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

Ljubljana: 23.10.2019 Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Usposabljanja

PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo. Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

 

Termin

            23.oktober in 13.november 2019

Trajanje:

2 dni

Lokacija:

Ljubljana

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnico pošljemo ob prijavi na pripravo za strokovni izpit iz varstva pred požarom.

Maribor: 21. 10. 2019 – 25. 10. 2019 Usposabljanje za upravljalce energetskih naprav

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem energetskih naprav (upravljalcem centralnega ogrevanja, kotlov, kompresorskih in hladilnih naprav, klimatizacije in prezračevanje, polnilcem tehničnih plinov)

Termin:

 1. 10. 2019 do 25. 10. 2019

Trajanje:

Vsak dan od 8.00 do 14.00 ure.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 18. 10. 2019 Usposabljanje za varno in zdravo delo z viličarji

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst viličarjev. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del na poligonu pred stavbo, po dogovoru s kandidati, predvidoma 21. 10. 2019 od 9.00 ure.

Termin:

 1. 10. 2019 teoretičen del, 21. 10. 2019 praktičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati, predvidoma 21. 10. 2019 od 9.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

Teoretičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Praktičen del: IVD Maribor, Valvasorjeva 73, poligon

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 15. 10. 2019 Usposabljanje za varno in zdravo delo z dvigali

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst dvigal (avtodvigala, mostna dvigala, stolpna dvigala ipd.).  Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

 1. 10. 2019

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

 

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 14. 10. 2019 in 16. 10. 2019 Andragoško didaktično usposabljanje

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, ter ostale, kateri za svoje delo potrebujejo andragoško – didaktična znanja.

Termin:

14.10.2019, 16. 10. 2019

Trajanje:

 1. 10. 2019 od 8.00 do 15.00 ure, 16. 10. 2019 od 8.00 do 16.00 ure.Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 11. 10. 2019 Seminar za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu »Obvladovanje tveganj pri posebno nevarnih delih«

Usposabljanja

Seminar je namenjen strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu in delavcem, ki jih to področje zanima. Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu udeleženci prejmejo 8 točk.

Termin:

11.10. 2019

Trajanje:

8.30 do 15.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo

Lokacija:

bo objavljena naknadno!

Maribor, 9. 10. 2019 Usposabljanje za varno in zdravo delo z električnim tokom

Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno za delavce, ki lahko prihajajo v stik z električnim tokom v proizvodnji, skladiščih, serviserji, monterji, hišniki ipd.).

Termin:

9.10.2019

Trajanje:

14.00 do 17.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino