Požarna varnost in protieksplzijska varnost

Kakovost rešitve se kaže samo v varnosti, ki mora biti vedno brez kompromisov, ampak tudi in predvsem v najugodnejši rešitvi za investitorja iz finančega in gradbenega stališča.

Naši strokovnjaki obvladajo zraven slovenskih predpisov tudi predpise drugih evropskih držav in ZDA, zahteve nekaterih velikih mednarodnih zavarovalnic, ki tudi pogosto diktirajo zahteve in to znanje je garancija za optimalne rešitve.

Pri svojem delu pa za dosego najboljših rešitev uporabljamo tudi simulacijske programe priznanih svetovnih razvijalcev, sodelujemo pa tudi z renomiranimi laboratoriji iz tujine.

Seveda pa naše znanje ni samo v projektiranju, tudi v času gradnje investitorjem in izvajalcem nudimo podporo pri izpolnjevanju zahtev zapisanih v projektni dokumentaciji.  Tukaj pa se naše delo ne konča. Ko vaši objekti zaživijo in jih začnete uporabljati, pa vam nudimo kvalitetne storitve pri izpolnjevanju zahtev požarnovarstvenih in drugih predpisov in kot pooblaščena organizacija tudi kvalitetne preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

 

POŽARNA VARNOST

 • Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom po tujih in slovenskih predpisih,
 • Pregledi tehnične dokumentacije z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
 • Pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
 • Izdelava študij požarne varnosti za požarno zahtevne objekte v skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti,
 • Izdelava zasnov požarne varnosti za požarno manj zahtevne objekte v skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti,
 • Izdelava izkazov požarne varnosti PID,
 • Izdelava poročil obratov večjega in manjšega vira tveganja v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic,
 • Meritve stopnje radioaktivnega sevanja ionizacijskih javljalnikov požara,
 • Izdelava ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • Izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • Izdelava požarnih redov,
 • Izdelava evakuacijskih in požarnih načrtov,
 • Izdelava vseh vrst strokovnih mnenj s področja varstva pred požarom.

 

PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA

 • Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja,
 • Pregled in preizkus delovne opreme vgrajene v eksplozijsko ogroženih področjih v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu,
 • Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov s področja protieksplozijske zaščite,
 • Več...

 

AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA

 • Opravljanje pregledov in preskusov sistemov aktivne požarne zaščite v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pri čemer si mora zavezanec pridobiti potrdilo za naslednje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite:
 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje,
 • Naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih,
 • Naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku,
 • vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
 • naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem,
 • vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika,
 • avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote,
 • sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita,
 • varnostna razsvetljava v celotnem objektu,
 • naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal,
 • drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.
 • ADR KONTROLA VOZIL ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA
 • Na področju ADR kontrole vozil za prevoz nevarnega blaga imamo izdelan postopek za delo v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga ter Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR predpisi). Na področju prevozov nevarnega blaga v cestnem prometu izvajamo:
 • kontrolo vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajanje certifikatov za vozila t
 • prvo, periodično in vmesno kontrolo cisterne z izdajo potrdil o pregledu cisterne za prevoz nevarnega blaga.

 

ZAKLONIŠČA

 • svetovanje in sodelovanje pri projektiranju, izgradnji in vzdrževanju zaklonišč tehnične in kontrolne preizkuse zaklonišč v skladu z navodili Ministrstva za obrambo RS,
 • izdelava revizijskih poročil in vseh vrst strokovnih mnenj v zvezi z zaklonišči.

Želeli ste več informacij

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center za požarno varnost

tel.: 02 421 60 40

email: cpv@ivd.si