Dejavnosti centra tehničnih pregledov

Varnost strojev in naprav preverjamo z namenom, da zagotovimo varno obratovanje.

V primeru delovne opreme zakon določa, da je delodajalec odgovoren za uporabo varne delovne opreme. Varnost se med drugim zagotavlja s pregledi, ki jih lahko izvedejo naši strokovnjaki.

Preglede in preskuse delovne opreme upravljamo v skladu s predpisi in sicer po namestitvi (pred prvim zagonom opreme) in nato periodično v predpisanih rokih.

Pri pregledih opreme pod tlakom, dvigal, žičnic … pa je med drugim obvezno upoštevati tudi posebne predpise, ki urejajo dotično področje.

IVD Maribor vam nudi najširši spekter pregledov, ki jih potrebujete in pri nas velja – vse na enem mestu.

 

PREGLEDI DELOVNE OPREME

 • Pregledi in preskusi strojev in naprav:
 • Lesno obdelovalni stroji in linije
 • Obdelovalni stroji in linije
 • Vrata s pogonom (vključno z meritvijo zapiralnih sil)
 • Pregledi nosilnih sredstev (verige, vrvi, nosilni trakovi, prijemala, …)
 • Neporušne preiskave jeklenih vrvi (magnetno induktivni pregled)
 • Pregledi električnega ročnega orodja
 • Druga delovna oprema in linije

 

 • Pregledi in preskusi transportne tehnike:
 • Viličarji
 • Dvigala in žerjavi
 • Servisna dvigala
 • Dvižne platforme
 • Kamionska dvigala (Hiab)
 • Mehanizirani vozički
 • Tekoče stopnice in trakovi
 • Fasadna dvigala

 

 • Pregledi in preskusi težke gradbene mehanizacije:
 • Bagerji
 • Buldožerji
 • Nakladalci
 • Stolpna gradbena dvigala

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI (KONTROLA) DVIGAL

 • Pri Evropski komisiji smo priglašeni (priglašeni organ – notified body) za kontrolo novih dvigal in izdajo ustreznih certifikatov za:
 • Končni pregled – kontrola tipskih dvigal
 • Pregled enote – kontrola netipskih dvigal

 

 • Kontrola dvigal v obratovanju:
 • Periodični pregledi dvigal
 • Izredni pregledi po bistvenih spremembah in/ali nezgodah
 • Pregledi dvigal po remontu
 • Pregledi drugih dvigal
 • Dvigala za invalide
 • Tovorna dvigala
 • Malo tovorna dvigala
 • Tekoče stopnice in trakovi
 • Vsa ostala dvigala
 • Svetovanja
 • Sodelovanje in svetovanje v fazi načrtovanja in izdelave.
 • Sodelovanje in svetovanje pri izdelavi podlag za izjavo o skladnosti.
 • Sodelovanje in svetovanje pri rekonstrukcijah in modernizacijah.

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI (KONTROLA) OPREME POD TLAKOM

 • Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti:
 • Uvodni pregledi
 • Kategorizacija opreme pod tlakom
 • Vodenje evidence o opremi pod tlakom
 • Prijava opreme na ministrstvo
 • V sodelovanju z ministrstvom določanje evidenčnih številk opreme pod tlakom
 • Odobritev kataloga ukrepov za opremo pod tlakom
 • Uvrstitev opreme pod tlakom v ustrezni program pregledov
 • Opravljanje periodičnih pregledov skladno s programom npr.
 • Zunanji pregled
 • Notranji pregled
 • Tlačni preskus
 • Opravljanje izrednih pregledov
 • Opravljanje pregledov pred ponovnim obratovanjem
 • Pregledi in preskusi varnostnih ventilov in manometrov
 • Oprema pod tlakom z nizko stopnjo nevarnosti:
 • Pregledi in preskusi pred obratovanjem
 • Pregledi in preskusi med obratovanjem (periodične kontrole)
 • Kontrola tlačno varnostne opreme (manometri in varnostni ventili)

 

 • Neporušne kontrole (NDT):
 • Vizualna kontrola zvarjencev in odkovkov
 • Neporušna kontrola z magnetnimi delci zvarjencev in odkovkov
 • Kontrola tesnosti plinskih instalacij

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI ŽIČNIŠKIH NAPRAV

 • Strokovno tehnični pregledi žičniških naprav (novih in v obratovanju)
 • Neporušne preiskave jeklenih vrvi
 • Neporušne preiskave osi, gredi, prižemk, sornikov
 • Meritve zavornih učinkov
 • Meritve zdrsnih sil prižemk
 • Preglede in preskuse zasneževalnih postrojev
 • Preglede in preskuse teptalnih strojev
 • Meritve primernosti smučišč za nočno smuko (osvetljenost)

 

MERITVE EL. ZAŠČIT IN DRUGIH VELIČIN

 • Preglede in preskuse delovne opreme opravljamo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi akti. Opravljamo pa tudi meritve neelektričnih veličin, kot so masa, sila , tlak,…
 • Opravljamo naslednje meritve:
 • Meritve zaščit pred posrednim dotikom delov pod napetostjo
 • Meritve izenačitev potencialov
 • Meritve in pregledi strelovodnih napeljav
 • Meritve izolacijskih upornosti
 • Meritve el. tokov in napetosti
 • Meritve sile
 • Meritve mase
 • Meritve tlaka

 

ADR KONTROLA VOZIL ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

 • Na področju prevozov nevarnega blaga v cestnem prometu izvajamo:
 • kontrolo vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajanje certifikatov za vozila
 • prvo, periodično in vmesno kontrolo cisterne z izdajo potrdil o pregledu cisterne za prevoz nevarnega blaga.

 

SVETOVANJA IN SODELOVANJA

 • Sodelovanje in svetovanje v fazi načrtovanja in izdelave.
 • Sodelovanje in svetovanje pri izdelavi podlag za izjavo o skladnosti.
 • Sodelovanje in svetovanje pri rekonstrukcijah in modernizacijah.

Želeli ste več informacij

Pokličite, pišite na spodnji email naslov ali uporabite obrazec.

Pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

IVD Maribor

Center tehničnih pregledov

tel.: 02 421 60 20

email: ctp@ivd.si