Pregled opreme pod tlakom se izvaja po  pravilih Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom. V Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom je navedeno, da je oprema pod tlakom tista oprema pod tlakom, ki je bila proizvedena in dana na trg ali v uporabo skladno s Pravilnikom o tlačni opremi in Odredbi o enostavnih tlačnih posodah. V to področje spada tudi tista oprema pod tlakom, ki je bila proizvedena in dana v uporabo po starejših predpisih.

Uporabnik opreme pod tlakom je odgovoren za njeno varno uporabo. Dolžnosti uporabnika opreme pod tlakom so, da zagotovi :

 • uvodni pregled opreme pod tlakom s kontrolnim organom,
 • periodično pregledovanje opreme pod tlakom.

IVD Maribor je bil med prvimi akreditiran kontrolni organ za področje opreme pod tlakom in ima na tem področju  dolgoletne izkušnje.

 

Po pooblastilu pristojnega ministrstva izvajamo preglede in preskuse na opremi pod tlakom:

 • tlačne posode,
 • kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom,
 • cevovodi,
 • varnostni ventili,
 • tlačne armature.

 

Vrste pregledov opreme pod tlakom:

 • uvodni pregled opreme pod tlakom,
 • periodični pregled opreme pod tlakom
  • zunanji pregled opreme pod tlakom,
  • notranji pregled opreme pod tlakom,
  • tlačni preskus opreme pod tlakom,
 • izredni pregled opreme pod tlakom.

 

Drugi pregledi in preskusi, ki jih v sklopu pregledov opreme pod tlakom opravljamo, so:

 • neporušne kontrole (NDT), VT kontrola, MT kontrola z magnetnimi delci,
 • kontrola instalacij za zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in tehničnih plinov.

Več storitev s področja varnosti strojev in naprav.

Nazaj na domačo stran.

Telefon: 02 421 60 20

Email : ctp@ivd.si