Zbiramo prijave za pripravo na strokovni izpit iz varstva pri delu 

Novice

Zbiramo prijave za pripravo na strokovni izpit iz varstva pri delu

v Ljubljani, 9. do 11.november 2018.

Vse informacije dobite pri Barbari Vogrič: 031 744 566