PRESTAVLJENO!!! Ljubljana: 1.4.2020 Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Usposabljanja

PRESTAVLJENO!!! Novi datum bomo objavili naknadno.

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo. Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

 

Termin

1.april 2020

Trajanje:

2 dni

Lokacija:

Ljubljana

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnico pošljemo ob prijavi na pripravo za strokovni izpit iz varstva pred požarom.

Elektronska prijavnica

Vsebina ni na voljo.
Prosimo omogočite uporabo piškotov s klikom na gumb 'Sprejmi'.