Maribor: 18. 9. 2020 Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev s poudarkom na izplačilu redne delovne uspešnosti

Novice

Usposabljanje je namenjen vodjem, zaposlenim v  kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, pa tudi ostalim zaposlenim v občinah, javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah

Termin:

  1. 9. 2020

Trajanje:

  1. 9. 2020 od 9.00 do 13.15. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino