Ljubljana- MDDSZ: 23.11.2021 Ekspertni spletni seminar »Process-generated carcinogens«

Novice

Obvestilo MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Nizozemci organizirajo v okviru Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi (Roadmap on Carcinogens) ekspertni spletni seminar »Process-generated carcinogens«, ki bo potekal v:

torek, 23. novembra 2021, med 10.00 in 13.00.

Na seminar vabijo raziskovalce in strokovnjake, s pomočjo katerih bodo proučili, kako bi hitreje našli rešitve za odpravo ali zmanjšanje izpostavljenosti tovrstnim snovem.

K sodelovanju vabijo tudi predstavnike dejavnosti, v katerih so ta tveganja najpogostejša, kot npr.:

  • Varilnim hlapom so izpostavljeni delavci v številnih dejavnostih, še zlasti: varilci v kovinski industriji, ladjedelnicah, gradbeništvu in prometu. Predvsem sta izpostavljena poklica varilca in obdelovalca kovin.
  • Izpušnim plinom dizelskih motorjev so izpostavljeni še zlasti: mehaniki v mehaničnih delavnicah za avtobuse in na kamionskih terminalih, vozniki tovornjakov, gasilci (tudi v gasilskih domovih), gradbeni delavci in upravljavci viličarjev v različnih okoljih, delavci, ki delajo z nepremičnimi viri električnega napajanja, kot so kompresorji in generatorji, delavci, ki natovarjajo in raztovarjajo ladje ali letala, delavci na črpališčih nafte ali plina in delavci na cestninskih postajah. Dizelski motorji poganjajo najrazličnejša vozila in stroje, ki se uporabljajo v številnih gospodarskih panogah, vključno z rudarstvom, prevozom, gradbeništvom, kmetijstvom, pomorstvom in različnimi proizvodnimi dejavnostmi.
  • Izpostavljenost kremenovemu prahu se pojavlja v gradbeništvu in številnih drugih panogah. Kristalni kremen, ki se vdihuje, nastaja pri dejavnostih, pri katerih se opravljajo visokoenergijska opravila, kot so rezanje, žaganje, vrtanje in drobljenje kamnin, skal, betona, kock za tlakovanje in malte, ali pri uporabi kremenovega peska. Pri dejavnostih, kot so peskanje, žaganje opek ali betona, brušenje ali vrtanje betonskih sten, drobljenje malte, proizvodnja opek, betonskih ali keramičnih izdelkov in rezanje ali drobljenje kamna, nastaja prah, ki se vdihuje. Nastaja tudi pri delu s suhimi snovmi, ki vsebujejo kremen, njihovem mešanju ali kopanju. Delavci, ki so morda izpostavljeni, so: delavci pri peskanju, proizvodnji opek, betona ali ploščic, zidarji, keramičarji in lončarji, betonerji ter upravljavci drobilnikov in mlinov. Polegli prah lahko znova dvignejo v zrak vozila ali veter, pri čemer so izpostavljeni tudi drugi ljudje na gradbišču.
  • Poklici, pri katerih je izpostavljenost lesnemu prahu velika, vključujejo upravljavce brusilnikov in stiskalnic v lesni industriji, upravljavce stružnic, gradbene delavce in mizarje. Gospodarske panoge, v katerih so delavci izpostavljeni lesnemu prahu, so proizvodnja pohištva, gradbeništvo, gozdarstvo in mizarstvo.

Podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo.