Maribor: 28.3.-30.3.2019 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Usposabljanja

Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR
Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:
28. 3. 2019 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
29. 3. 2019 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
30. 3. 2019 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kandidati
1. dan od 16.00 ure
2. dan od 16.00 ue

Trajanje:
Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:
IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Dodatne informacije:

02 421 6050

cis@ivd.si