Ljubljana: 25.11.2020 (novi datum) Seminar iz varstva pred požarom “NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ”

Novice

Seminar iz varstva pred požarom

NOVI IZZIVI NA PODROČJU POŽARNIH TVEGANJ

Usposabljanje je namenjeno pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom, strokovnim delavcem iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskim stavb, zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo ter ostalim.

 

Termin: (novi datum)

25.NOVEMBER 2020

Trajanje:

4 – 5 ur

Lokacija:

OOZ VIČ, Tržaška cesta 207, Ljubljana

Dodatne informacije:

barbara.vogric@ivd.si;

031 744 566

 

Povezava na program s podrobnejšo vsebino in prijavnico.

e-PRIJAVA

Maribor: 29. 9. 2020 Usposabljanje za odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov

Novice

Usposabljanje je namenjeno odgovornim osebam v podjetju za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del gašenja pa na poligonu gašenja pred stavbo IVD ja.

Termin:

 1. 9. 2020 teoretičen del, praktičen del

Trajanje:

Teoretičen in praktičen del: 8.00 do 11.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju.

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 21. 9. 2020 in 22. 9. 2020 Pripravljalni seminar na strokovni izpit iz varstva pred požarom

Novice

Usposabljanje je namenjeno za strokovne delavce na področju varstva pred požarom.

Termin:

 1. 9. 2020 in 22. 9. 2020

Trajanje:

 1. 9. 2020 od 8.00 do 14.00 ure, 22. 9. 2020 od 8.00 do 14.00 ure. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 24. 9. 2020 – 26. 9. 2020 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

 1. 9. 2020 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
 2. 9. 2020 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
 3. 9. 2020 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kanidati

 1. dan od 16.00 ure
 2. dan od 16.00 ue

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Maribor: 18. 9. 2020 Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev s poudarkom na izplačilu redne delovne uspešnosti

Novice

Usposabljanje je namenjen vodjem, zaposlenim v  kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, pa tudi ostalim zaposlenim v občinah, javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah

Termin:

 1. 9. 2020

Trajanje:

 1. 9. 2020 od 9.00 do 13.15. Udeleženci prejmejo med odmori usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

Maribor: 25. 8. 2020 Usposabljanje za varno in zdravo delo s stroji težke gradbene mehanizacije

Novice

Usposabljanje je namenjeno upravljalcem različnih vrst strojev težke gradbene mehanizacije – TGM. Teoretičen del usposabljanja poteka na naši enoti v Mariboru, praktičen del po dogovoru s kandidati.

Termin:

 1. 8. 2020 teoretičen del

Trajanje:

Teoretičen del: 8.00 do 14.00 ure. Praktičen del po dogovoru s kandidati. Udeleženci prejmejo med odmori teoretičnega usposabljanja manjše okrepčilo.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

02 421 60 50

Povezava na letak s podrobnejšo vsebino

 

Prijave

Maribor: 27. 8. 2020 – 29. 8. 2020 Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

ADR, Novice

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

 1. 8. 2020 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposabljanje)
 2. 8. 2020 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
 3. 8. 2020 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne, po dogovoru s kandidati

 1. dan od 16.00 ure
 2. dan od 16.00 ure

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposabljanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

 

Prijave

Ljubljana: 8.9.2020 Seminar iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce na podlagi pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju

Novice

»OBVEZNOSTI DELODAJALCEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OPRAVLJANJA DELA TER POGOJEV, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER OBVEZNOSTI DELODAJALCA V PRIMERU IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV NEVARNIM KEMIČNIM SNOVEM «

 

Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Ur.l.RS, št.78/19 ter potrjenega programa št.102-13/2020/3 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi z 10 točkami.  

 

Termin

 1. SEPTEMBER 2020   

Trajanje:

6 ur

Lokacija:

Območno obrtna – podjetniška zbornica Ljubljana Vič

Dodatne informacije:

Barbara Vogrič

barbara.vogric@ivd.si; 031 744 566

 

Podrobnejši program ter prijavnica.

Navodila za udeležence usposabljanj

Novice

Usposabljanj se lahko udeležijo samo delavci brez bolezenskih znakov.

Vse udeležence naših usposabljanj obveščamo, da bomo pri usposabljanjih dosledno upoštevali:

 • priporočeno razdaljo med slušatelji,
 • obvezno razkuževanje rok pri vstopu in izstopu,
 • obvezno redno razkuževanje miz in stolov,
 • redno prezračevanje prostorov.

Od udeležencev in izvajalcev usposabljanj zahtevamo dosledno izvajanje preventivnih ukrepov predpisanih s strani NIJZ.

V kolikor bi se stanje z epidemijo COVID-19 spremenilo si pridružujemo pravico do spremembe terminov in/ali načina izvedbe usposabljanj.

Spletni seminar – nemoteno poslovanje podjetja

Novice

27.5. bomo izvedli prvega od štirih spletnih seminarjev na temo nemotenega poslovanja podjetja.  V želji, da se v bodoče bolje pripravimo na izzive, ki nam jih napovedujejo, smo se povezali z Ddr. Jugom, ki bo v seriji štirih spletnih seminarjev udeležence pripravil na kvalitetno izdelavo orodij za spoprijemanje z bodočimi izrednimi dogodki.

Več na https://www.ivd.si/2020/05/11/spletni-seminar-nemoteno-poslovanje-podjetij/