Usposabljanje za voznike nevarnega blaga ADR

Novice, Usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno voznikom nevarnega blaga ADR – osnovno in specialistično (cisterne, eksplozivi) usposabljanje (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Termin:

  1. 11. 2018 od 18.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično usposbljanje)
  2. 11. 2018 od 15.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)
  3. 11. 2018 od 8.00 ure (začetno osnovno, začetno specialistično, obnovitveno osnovno, obnovitveno specialistično usposabljanje)

dodatno 2 dni za začetno specialistično usposabljanje za cisterne:

  1. 11. 2018 od 16.00 ure
  2. 11. 2018 od 16.00 ure

Trajanje:

Osnovno začetno usposabljanje 18 PE, osnovno obnovitveno usposabljanje 9 PE, začetno specialistično usposablanje 30 PE, obnovitveno specialistično 15 PE.

Lokacija:

IVD Maribor, Valvasorjeva 73, predavalnica v tretjem nadstropju

Dodatne informacije:

cis@ivd.si

02 421 60 50

Elektronska prijavnica

Vsebina ni na voljo.
Prosimo omogočite uporabo piškotov s klikom na gumb 'Sprejmi'.